Corona update voor Alzheimer Cafés (29 november)

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Daarom heeft de rijkoverheid besloten tot een avondsluiting en strengere maatregelen overdag, in ieder geval tot 19 december 2021. Nog steeds geldt dat binnen de huidige coronamaatregelen de Alzheimer Cafés open mogen blijven, mits dat veilig kan. (Dat betekent: de 1,5 meter is gewaarborgd, vaste zitplaatsen, mondkapje bij verplaatsen, gezondheidscheck, registratie vooraf of aan de deur en niet komen bij klachten.) En mits het overdag is. Alzheimer Nederland heeft namelijk besloten om de avondsluitingstijd ook in de Alzheimer Cafés hanteren: ze kunnen dus de komende weken niet na 17:00 uur plaastvinden. Het zou mooi zijn als het lukt om Alzheimer Cafés in de middag te organiseren.

Waar dat niet mogelijk is, vanwege de beschikbaarheid van de locatie en/of de Alzheimer Café vrijwilligers, is het advies om in te zetten op alternatieven. Denk aan het uitzenden van het Café via internet, tv of radio, of aan een Klein Café dat misschien wel gemakkelijker overdag te organiseren is. Leuke tip van Alzheimer Café Heerenveen: zij vragen de sprekers om een geluids- of beeldopname te maken en verspreiden deze via de regiopagina en sociale media. Maar ook bellen of langsgaan zorgt dat de verbinding met de bezoekers behouden blijft. En dat is juist nu ontzettend belangrijk! Jullie hebben er al veel ervaring mee, maar kijk ook eens (digitaal) bij elkaar in de keuken, in het draaiboek en op het Vrijwilligersplein voor goede ideeën. Ook binnen Alzheimer Nederland gaan we na wat er nog meer mogelijk is aan duurzame alternatieven en hoe we deze kunnen ondersteunen. We houden jullie op de hoogte via deze pagina.

Wat je ook beslist, zorg er in ieder geval voor dat de bezoekers van je Alzheimer Café goed op de hoogte zijn. Communiceer via de (sociale) media en vergeet ook je regiopagina niet.

Download het draaiboek

 

 

Coronamaatregelen aangescherpt

Vanwege de nog steeds oplopende besmettingen zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Deze maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

  • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt ook voor de Alzheimer Cafés, ongeacht de locatie waar ze gehouden worden.
     
  • 1,5 meter afstand en een mondkapje zijn verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals in de Alzheimer Cafés. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn. Iedereen moet een mondkapje dragen bij het verplaatsen, eenmaal op de zitplaats mag het af.
     
  • De basisregels blijven van groot belang, ook als je al gevaccineerd bent. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes helpen om besmetting te voorkomen.
     
  • Het coronatoegangsbewijs (de QR-code) is in veel sectoren verplicht. Deze verplichting geldt echter niet voor activiteiten voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra, voor activiteiten die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra, en ook niet in zorglocaties. Dit betekent dat in veel gevallen het coronatoegangsbewijs voor Alzheimer Cafés niet verplicht is. Overleg in andere gevallen met de beheerder van de locatie en schakel ons in bij vragen of problemen. Zorg er in ieder geval voor dat bezoekers het vooraf weten als ze een coronatoegangsbewijs nodig hebben.

Zoals gebruikelijk hebben we de huidige coronaregels verwerkt in de nieuwste versie van het draaiboek.

Het advies op dit moment is: kijk met je werkgroep of en op welke manier je een Alzheimer Café kunt organiseren. Zoek bij annulering van het fysieke Alzheimer Café naar mogelijke alternatieven. Gebruik de meest recente versie van het draaiboek. Neem vooral contact met ons op, als je vragen hebt of tegen problemen aanloopt. Maar juist ook goede voorbeelden en ideeën horen we graag, zodat we die weer kunnen delen met anderen.

Bedankt!

Julie Meerveld, Sandra Conijn, Saskia Jansen, Liesbeth van de Krol, Margret Ooms, Helma Thijssen, Karin van der Velden en Klaasje Voskuil.