Corona update voor Onvergetelijke Kookclubs (15 november)

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Daarom heeft de rijkoverheid besloten tot een avondsluiting en strengere maatregelen overdag, in ieder geval tot 19 december 2021. Nog steeds geldt dat binnen de huidige coronamaatregelen de Onvergetelijke Kookclubs open mogen blijven, mits dat veilig kan.

Dat betekent dat we tijdelijk de volgende aanpassingen op het bestaande concept toepassen:

  • Vooraf (snel) testen (Alzheimer Nederland zorgt dat er ook bij de ingang beschikbaar zijn), gezondheidscheck (klachten?), registratie vooraf of aan de deur en niet komen bij klachten;
  • Zo min mogelijk rondlopen en mondkapje op bij verplaatsen;
  • Koppels blijven koppels (niet mengen met andere deelnemers);
  • Het koken vindt beperkter plaats en aan verschillende kookeilanden zodat de 1,5 meter zoveel mogelijk is gewaarborgd;
  • Het eten vindt plaats met placering en op onderlinge 1,5 m afstand;
  • Tijdens het eten vaste zitplaatsen.

Deze maatregelen gelden voor alle aanwezigen, inclusief de vrijwilligers van AN en koks van RvH. Afhankelijk van de locatie moet er eventueel een beperkingen op het max aantal deelnemers worden gezet om de 1,5m te waarborgen.

Maar we moeten de avondsluiting ook bij de Onvergetelijke Kookclubs hanteren: ze kunnen dus de komende weken niet na 17:00 uur. Het zou mooi zijn als het lukt om de Kookclubs in de middag te organiseren. Daartoe worden de deelnemers van 13.30 uur -16.30 uur verwacht om gezellig te koken, lekker te eten en op tijd af te kunnen sluiten.

Waar dat niet mogelijk is, vanwege de beschikbaarheid van de locatie en/of de kookclubvrijwilligers, is het advies om in te zetten op alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan het bezorgen van de maaltijd aan huis. Ook langsgaan zorgt dat de verbinding met de bezoekers behouden blijft. En dat is juist nu ontzettend belangrijk

VWS ziet de Alzheimer Cafés, dagactiviteiten en Kookclubs als essentiële voorziening voor mensen met dementie en hun naasten en vindt het belangrijk dat zij elkaar kunnen blijven ontmoeten, juist nu. Met de bekende maatregelen kan dat ook, zij het in aangepaste vorm. Maar kies altijd voor veiligheid. Zijn hier twijfels over, voelt het niet goed, is de locatie hierop niet geschikt, gelast de Kookclub dan af en kijk wat je de bezoekers aan alternatieven kunt bieden.

Wat je ook beslist, zorg er in ieder geval voor dat de bezoekers van je Onvergetelijke Kookclub goed op de hoogte zijn. Communiceer via mail, de (sociale) media en vergeet ook je regiopagina niet.

 

Coronamaatregelen aangescherpt

Vanwege de nog steeds oplopende besmettingen zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Deze maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

  • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit geldt ook voor de Alzheimer Cafés en Onvergetelijke Kookclubs, ongeacht de locatie waar ze gehouden worden.
  • 1,5 meter afstand en een mondkapje zijn verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, ook tijdens de Onvergetelijke Kookclubs. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn. Iedereen moet een mondkapje dragen bij het verplaatsen, eenmaal op de zitplaats mag het af.
  • De basisregels blijven van groot belang, ook als je al gevaccineerd bent. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes helpen om besmetting te voorkomen.
  • Het coronatoegangsbewijs (de QR-code) is in veel sectoren verplicht. Deze verplichting geldt echter niet voor activiteiten voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra, voor activiteiten die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra, en ook niet in zorglocaties. Dit betekent dat in veel gevallen het coronatoegangsbewijs voor Alzheimer Cafés en Onvergetelijke Kookclubs niet verplicht is.

Het advies op dit moment is: kijk met je werkgroep of en op welke manier je een Onvergetelijke Kookclub kunt organiseren. Zoek bij annulering van de fysieke Kookclub naar mogelijke alternatieven. Neem vooral contact met ons op, als je vragen hebt of tegen problemen aanloopt. Maar juist ook goede voorbeelden en ideeën horen we graag, zodat we die weer kunnen delen met anderen.

Bedankt!

Julie Meerveld, Sandra Bindi, Sandra Conijn, Saskia Jansen, Liesbeth van de Krol, Margret Ooms, Helma Thijssen, Karin van der Velden en Klaasje Voskuil.

Voor meer informatie neem contact op met: