De aanhouder wint ........

In een artikel in NRC van 20 januari jl. spreekt Hans Adriani - wethouder gemeente Nieuwegein - zijn zorgen uit over de grote groei van het aantal 75-plussers. En over de opgave al deze mensen van een passende woning te voorzien. Adriani is ook voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg. In een dinsdag gepubliceerd plan roept hij elke gemeente op met woningcorporaties en thuiszorginstellingen binnen één jaar een concreet plan te maken voor woningen en voorzieningen voor 75-plussers.

Behalve voorzitter van deze Taskforce is Adriani dus ook wethouder in Nieuwegein. Leuk om te lezen in het artikel is dat hij [“gemotiveerd raakte, vertelt hij, toen de stichting Alzheimer Nederland hem een keer voorrekende dat Nieuwegein nu 800 mensen met dementie heeft, maar over twintig jaar 2.600. Als je dat als bestuurder op je in laat werken denk je: jee, ik moet al die mensen een plek geven, wat heb je daar dan wel niet voor nodig?”].

De stichting Alzheimer Nederland was in dit geval onze eigen afdeling Lekstroom met voorzitter Hans Eimers. Hij geeft aan heel erg blij te zijn dat het aanhoudende overleg van de afdeling met de wethouder nu tot dit resultaat heeft geleid. Met een extra subsidie om de gemeente dementievriendelijk te maken gaat de afdeling nu samen met twee beleidsambtenaren hard aan de slag om toekomstige voorzieningen voor mensen met dementie te realiseren.

De moraal van het verhaal: Ken je stakeholders! Hoe aanhouden bij de wethouder helpt. En wat fijn als die wethouder ook voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is.

Voor het artikel in NRC klik hier