De belangen van ...

Jan Lans

In de rubriek de belangen van interviewen we elke keer een belangenbehartiger over een actueel onderwerp

Jan Lans (67) is sinds 2015 belangenbehartiger bij de afdeling Amstelland en Meerlanden. Hij werkte in de ouderenzorg en had daarbij al contact met Alzheimer Nederland. Bij het aanbreken van zijn pensioen besloot hij de spreekwoordelijke geraniums  aan zich voorbij te laten gaan en heeft zich aangemeld als vrijwilliger: “Mijn hart ligt bij de zorg”.

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Hoe belangrijk is deze periode vlak voor de verkiezingen voor belangenbehartigers?
 

“Ja, vlak voor de verkiezingen is het eigenlijk te laat om nog echt iets voor elkaar te krijgen. Je kunt  wel bij de verkiezingsbijeenkomsten aanwezig zijn en dan vragen stellen over dementievriendelijk. Je moet eerder infiltreren in een partijprogramma. Dat is wel een hell of job. De lokale politiek is moeilijk te volgen. Omdat er allerlei onmin is en er vaak veel afscheidingen zijn. Je moet echt je best doen om het te volgen. Het is een voordeel als je wat mensen in de politiek kent. Zo kende ik de wethouder van Aalsmeer en Haarlemmermeer al via het werk. De ene wethouder kan ik bij wijze van spreken een mailtje sturen en hem persoonlijk attenderen op het belang van dementie. De andere wethouder is wat afstandelijker omdat hij van mening is dat apart doelgroepenbeleid in zijn gemeente onwenselijk is. De beleidsambtenaren zijn bij alle contacten met de gemeentes een belangrijke schakel, daar heb ik ook veel contact mee.

Je hebt ter voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 de partijprogramma’s in kaart gebracht per gemeente in je regio en de rol van dementiezorg erin. Wat valt je op aan de partijprogramma’s? 
 

“Dat er eigenlijk bar weinig gesproken wordt over goede zorg en over zorg voor mensen met dementie. Een enkele partij heeft het over een dementievriendelijke samenleving. Maar het overgrote deel is heel weinig concreet. Vond ik wel schokkend. Op 1 partij na heeft niemand het over financiën bijvoorbeeld. Dat zegt iets over de manier waarop er kiezers getrokken worden. Er is weinig aandacht voor de kiezer zelf. Gemeentepolitiek staat voor de burger ver van het bed. Daardoor maken ze te weinig concreet, wordt er teveel in algemene taal gesproken en niet te veel uitgewerkt."

Wat doe je als belangenbehartiger vervolgens met deze info?

“Volgende week hebben we bestuursvergadering. Wat we als afdeling kunnen doen is screenen en zorgen dat de gemeente verhalen over dementie te horen krijgt. Dat doe je door ze mee te nemen in concrete kleine acties. Bijvoorbeeld over de positionering van het casemanagement. Of door een toneelvoorstelling zoals Ma!, een training, een supermarkt dementievriendelijk maken. Een gemeente is heel blij als ze mee kunnen doen en delen in een klein succesje. Wij zijn daarin een radartje in een groter netwerk. Ons geluid wordt gehoord mede dankzij de goede naam die Alzheimer Nederland heeft en alle acties die Alzheimer Nederland doet o.a door de vele tv-uitzendingen over dementie. Dat ondersteunt en dat opent deuren. Iedereen weet tegenwoordig wat Alzheimer en dementie is.

Desondanks gaan de ontwikkelingen traag. Je moet als belangenbehartiger heel blij zijn met hele kleine stapjes. Bijvoorbeeld de gang van zaken rond de ketenzorg dementie. Casemanagement is 2 jaar geleden onderuit geschopt door verandering van de financieringssystematiek. Casemanager werd casemanagement, waardoor de vaste begeleider verdween en daarvoor de (in persoon wisselende) wijkverpleegkundige kwam. Dan sta je als belangenbehartiger aan de zijlijn.

Gelukkig neemt één zorgaanbieder het initiatief voor een herstart met een concept convenant dat partijen weer om de tafel krijgt. De ketenzorg loopt weer. Niet allemaal conform de zorgstandaard dementie maar het loopt wel. Dat kan natuurlijk veel beter maar daar is tijd voor nodig. Als belangenbehartiger mocht ik meeschrijven aan dat concept convenant. Dat dan vervolgens bijna alle partijen dat convenant hebben onderschreven was vooral de verdienste van de zorgaanbieder die het initiatief nam voor een herstart.