De collecte en de AVG (privacywet)

In mei en juni was er vrij veel te doen over de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), oftewel de privacywet. Op dit moment hoor je wat minder over, maar de verordening blijft bestaan en daarom moeten wij er ook naar handelen. In de loop van 2019 krijgen we een nieuw CRM-systeem waarin jullie als organisatoren en coördinatoren direct kunnen werken. Er hoeven daardoor geen bestanden meer op en neer gestuurd te worden. Bovendien hebben jullie altijd inzicht in aanmeldingen van nieuwe collectanten en kunnen jullie kijken of mutaties goed verwerkt zijn. Eventuele aanpassingen kunnen ook direct worden doorgevoerd. Tot het nieuwe CRM-systeem is geïmplementeerd, werken we nog met collectantenbestanden die op jouw eigen computer staan. Voor de duidelijkheid willen wij jullie nogmaals wijzen op de eisen die aan deze bestanden worden gesteld. [klik hier voor gedragsregels]. We krijgen ook regelmatig vragen welke fysieke gegevens jullie als coördinatoren en organisatoren moeten bewaren. Alle gegevens die niet te herleiden zijn naar personen, zoals stratenplannen, mogen onbeperkt worden bewaard zolang er geen namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen bij staan. De kopieën van de collectestaten en het stortingsbewijs moeten 7 jaar worden bewaard. De collectantenbladen moeten 1 jaar bewaard worden, daarna moeten ze worden vernietigd. Je mag papieren met persoonsgegevens niet zomaar weggooien, dus doe ze in een papierversnipperaar of verscheur het tot heel kleine stukjes zodat de gegevens niet meer leesbaar zijn.