De evaluatie van onze trainingen op locatie

Samen dementievriendelijk is altijd benieuwd naar de ervaringen van aanvragers en deelnemers van een training op locatie. Daarom vragen wij hen altijd toestemming voor het toesturen van een vragenlijst. Deze bevat vragen over de organisatie rondom de training en wat zij van de training vonden. De antwoorden helpen ons om de trainingen te verbeteren waar dat nodig is. Wij evalueren de ingevulde vragenlijsten tweemaal per jaar over een periode van één tot twee maanden.

Uitkomsten laatste evaluatie (najaar 2017)
In de laatste evaluatie viel op dat zowel deelnemers als aanvragers tevreden waren. We geven hieronder de meest opvallende uitkomsten weer.

 • Wat vonden de deelnemers?
  De beoordeling van de training op locatie is iets hoger dan bij de vorige evaluatie, namelijk een 7.8 i.p.v. een 7.6. De training voldeed meer aan de verwachting. De trainersvaardigheden en de deskundigheid werden hoger beoordeeld dan in de voorgaande evaluatie: een 4,4 op een schaal van 5! Het aantal mensen dat voorafgaand de online training volgt is met 10% toegenomen.

  Als goed aan de training wordt het meest benoemd:
  • goede en duidelijke uitleg
  • de enthousiaste en deskundige trainers
  • het praktijkgerichte en interactieve karakter van de training


Als suggestie ter verbetering wordt het meest genoemd dat de deelnemers meer aandacht voor de praktijk willen in de training, dus voor rollenspellen en het bespreken van situaties.

 • Wat vonden de aanvragers?
  Volgens de aanvragers sloot de training goed aan, zowel bij de verwachting als bij de praktijk. Zij beoordeelden dit respectievelijk met een 4.1 en een 4.0 op een schaal van 5. Het eerste contact (met de projectmedewerkers van Learning & Service) werd beoordeeld met een met 4.5.

Aan de hand van deze rapportage werden verbeterpunten opgesteld. Daarbij kun je denken aan:
het aanpassen van de Powerpoint deze wordt aangepast n.a.v. de input van de trainers én de evaluatie

 • meer aandacht voor de praktijk (meer voorbeelden van situaties)
 • het managen van de verwachtingen van deelnemers. Liesbeth en Sanne van team Learning & Service sturen bijvoorbeeld iedere aanvrager een voorbeelduitnodiging voor deelnemers, waarin ze vragen naar voorbeeldsituaties uit hun praktijk.