De richtlijnen voor de thuissituatie tijdens het coronavirus

Door de maatregelen van het kabinet om het verspreiden van het coronavirus te controleren, zitten duizenden mensen met dementie thuis zonder dagbesteding en huishoudelijke hulp. Hierdoor valt structuur weg en kunnen mensen met dementie onrustig worden. Ook voor mantelzorgers zorgt dit voor extra belasting. Mensen met dementie die thuiswonen, zitten nu 24/7 thuis. Hoe langer dit duurt, des te zwaarder wordt het voor de mantelzorger. Alzheimer Nederland heeft dit signaal al vroeg opgevangen en pleit voor alternatieven van de dagbesteding en ondersteuning thuis. Inmiddels zijn er door VWS, mede dankzij Alzheimer Nederland, richtlijnen geschreven over de dagbesteding, mantelzorgerondersteuning, huishoudelijk hulp en hulpmiddelen. We zijn blij dat ook de thuissituatie onder de aandacht is bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport én dat zorgaanbieders weten hoe ze alternatieven kunnen bieden en mantelzorgers weten wat ze kunnen verwachten. 

Tips dagbesteding

Via ons netwerk van mensen met dementie ontvingen wij een goed voorbeeld van een alternatieve dagbesteding. Zo heeft een dagbesteding in Leusden een rooster gemaakt. Ieder dagdeel kunnen twee mensen met dementie naar de dagactiviteit komen. Zo wordt de mantelzorger even ontlast. Bij iedereen die naar binnengaat, wordt de temperatuur gemeten, er is maximaal één medewerker in dienst en alle aanwezigen houden een minimale afstand van 1,5 meter. Het vervoer is evengoed belangrijk. Maak hier maatwerk van. Heeft de mantelzorger geen auto? Misschien kan de medewerker van de dagbesteding op bezoek komen. Alternatieven zijn dus mogelijk! Toch zien wij ook dat er nog dagbestedingen zijn die nog geen alternatief hebben geboden, terwijl er met wat creativiteit wél dingen mogelijk zijn. Ook als mantelzorger/belangenbehartiger/zorgorganisatie/verzekeraar kun je hierop aansturen en verwijzen naar de richtlijnen.

Een Alzheimer Café-bijeenkomst in de anderhalvemeter-maatschappij

In aanloop naar een mogelijke versoepeling van de corona-maatregelen na 20 mei is het goed nu alvast na te denken over de manier waarop er dan een Alzheimer Café-bijeenkomst kan worden georganiseerd. Vind je Alzheimer Café plaats in een zorginstelling dan is een andere (tijdelijke) locatie zinvol of zelfs noodzakelijk:

  • Kijk naar goedkope of gratis alternatieven (denk aan bibliotheken die zoeken naar nieuw bestaansrecht, Odensehuizen die nog op gang moeten komen en ‘s avonds vaak leeg staan, sportkantines die nu nog niet gebruikt worden etc)
  • Ga in gesprek met je gemeente over extra kosten of boor andere subsidiebronnen aan.
  • Of gebruik financiële middelen die in de Corona-periode nagenoeg niet ingezet zijn.

Algemene tips voor opstarten bijeenkomsten

  • Bepaal met je werkgroep of er in jullie Alzheimer Café weer wordt begonnen en wanneer. Neem naast de richtlijnen van het RIVM hierbij mee wat er wel en niet kan op je eigen de locatie.
  • Belangrijk is ook of de Café-vrijwilligers bereid en in staat zijn om mee te werken.
  • Stel vast of in jullie ruimte - met eventuele aanpassingen - de anderhalve meter in acht genomen kan worden. Bekijk ook de ontvangstruimte, de garderobe en de toiletten.
  • Denk aan de beschikbaarheid van ontsmettende middelen
  • Vertel in de uitnodiging naar je bezoekers waar je allemaal rekening mee houdt; geef aan wie er wel en niet mogen komen op basis van de geldende richtlijnen
  • Maak kleine simpele posters met de nodige aanwijzingen.

Deel het plan ook met het bestuur van de regionale afdeling waar jouw Café onder valt. Hier lees je de formele richtlijnen van het ministerie van VWS voor dagbesteding en dagopvang vertaald naar een Alzheimer Café-bijeenkomst.

Op dementie.nl vind je meer informatie over de richtlijnen voor de thuissituatie of kijk op de website van de Rijksoverheid.