De verpleeghuiszorg verbeterd?

De verpleeghuiszorg verbeterd?

De verpleeghuiszorg in Nederland vraagt om verbetering. Daarom zijn op diverse manieren projecten en verbeterplannen gestart. En dat zijn er best veel. Wat is er allemaal bereikt en hoe staat het er nu voor?
Wat merk jij ervan? We hebben het voor jou op een rijtje gezet.

Waardigheid en trots

Aan het programma Waardigheid en Trots, wat liep van 2015-1018, deden 168 verpleeghuizen mee. Zij hadden tot doel meer tijd en aandacht voor de bewoner en voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners. De geleerde lessen zijn bijeen gebracht in een handig overzicht.

Thuis in het verpleeghuis

Minister de Jonge van het ministerie van VWS heeft in april 2018 het programma Thuis in het verpleeghuis: waardigheid en trots op elke locatie gepresenteerd. Het geeft de doelen voor de verpleeghuiszorg voor de lange termijn aan. Zo wil minister naast de aandacht voor de bewoner en medewerker ook de administratielast verminderen, een regionale arbeidsmarktaanpak inzetten en meer in te investeren in kennis, leren en verbeteren. Bijgaande video geeft informatie over het programma.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Binnen dit programma loopt een beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. 50 organisaties hebben de handen ineen geslagen om de zorg radicaal anders te gaan vormgeven. Het credo is: van regels naar relaties. Het doel is dat bewoners en naasten merken dat er aandacht bestaat voor wat zij betekenisvol vinden. Voor medewerkers is het doel dat zij meer werkplezier hebben en meer vrijheid en verantwoordelijkheid voelen om zelfstandig op te treden. Op 23 april 2019 verscheen de publicatie 'Zicht op vernieuwing 2' met daarin 7 organisaties aan het woord die met de vernieuwing bezig zijn.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Basis voor goede zorg is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kader is in 2017 gereed gekomen en beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Verbeterplannen verpleeghuizen

Begin april 2019 hebben alle verpleeghuizen hun verbeterplannen ingediend bij de Zorgkantoren. Hiermee wordt ook een stimulans gegeven voor verbetering van de verpleeghuiszorg op basis van een toezegging van minister de Jonge in 2018 om te komen tot een financiële injectie in de verpleeghuiszorg.

Er gebeurt dus veel. Alzheimer Nederland heeft de 8 belangrijkste aandachtspunten voor verpleeghuiszorg in haar focusbrief aan Zorgkantoren beschreven. De punten zijn gebaseerd op ervaringen en behoeften van mantelzorgers en mensen met dementie. Die behoeften vragen dus nog steeds om vernieuwingen en verbeteringen. Alzheimer Nederland blijft aangesloten op het programma Thuis in het Verpleeghuis en zal de voortgang van de verbeterplannen monitoren.

Heb je nog een aanvulling? Mail dan gerust naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl