Dossier coronavirus

De versoepelingen bieden mogelijkheden

De cijfers die moeten dalen dalen (besmettingen en opnames in het ziekenhuis) en de cijfers die moeten stijgen stijgen (vaccinatie). Daarom is stap 3 van het Openingsplan op 5 juni ingegaan. Dit is goed om te weten voor jouw werkzaamheden als vrijwilliger. Wij hebben de belangrijkste punten voor jou op een rijtje gezet.

Algemeen

  • Het thuisbezoek is op 5 juni van 2 naar 4 personen gegaan.
  • Ook buiten is de groepsgrootte nu 4 personen, dat was voorheen 2. De 1,5 m afstand blijft buiten gelden.
  • Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. 

Alzheimer Cafés

  • De Alzheimer Cafés mogen vanaf 5 juni weer open. Daarbij blijven de basisregels van kracht, ongeacht vaccinatiestatus. In het draaiboek ‘Alzheimer Cafés in coronatijd' vind je tips voor het organiseren voor een fysiek café. Maar ook op andere manieren kun je proberen in verbinding te blijven met jullie bezoekers.
  • Naast digitaal is een mogelijkheid het organiseren van kleinschalige ontmoetingen (Klein Café). Een ander idee is om buiten, in viertallen, iets te ondernemen: wandelen, of zitten op een terras. Zowel leuk om met bezoekers als vrijwilligers van het Alzheimer Café te doen.

Dagactiviteiten

  • De opening van dagactiviteiten gaat nu gelijk op met de restaurants. Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan de activiteiten, mits de voorziening dat qua oppervlakte toelaat. Bij voorkeur houden deelnemers 1,5 m afstand. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, worden zij in vaste groepjes van 4 ingedeeld om het risico op verspreiding bij een eventuele besmetting te beperken. Dit is ongeacht vaccinatiestatus.
  • Ook buurt-, dorp- en gemeenschapshuizen kunnen weer meer activiteiten organiseren. Dit is het advies van het OMT omdat ze het belang van buurthuizen erkennen. Om dit op een veilige manier te kunnen realiseren is in overleg met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners een handreiking opgesteld. 

Verpleeghuis

  • Verpleeghuizen geven zelf, met behulp van de handreikingen voor bezoek, vorm en inhoud aan de versoepelingen en stemmen die af op de lokale situatie. Voorwaarde voor het doorvoeren van deze versoepelingen is dat de instellingen de vaccinatiegraad van hun bewoners op peil (in principe boven de 80%) houden. Testen en isolatie bij klachten blijft nodig. Dit geldt – net als in de rest van de maatschappij – ook voor gevaccineerde bewoners en medewerkers. De quarantaine van 10 dagen kan beëindigd worden na een negatieve PCR-test vanaf dag 5.
  • De bezoekregeling binnen verpleeghuizen volgt de bezoekregeling in de rest van de maatschappij. Bij verdere versoepelingen in het aantal bezoekers dat wordt toegestaan in de maatschappij, kan dit ook hier worden ingevoerd.

Naar het coronadossier