De Wet zorg en dwang en de coronacrisis

De coronacrisis heeft vele gevolgen voor de zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers. Ook op de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Zorgpersoneel heeft het nu extra druk. Het ministerie heeft daarom een pagina ingericht waarin zij zorgpersoneel informeren hoe zij ten tijde van corona om moeten gaan met de wet. In het kort geldt dat zij zoveel als mogelijk moeten proberen het stappenplan van de wet toe te passen.

Het is verleidelijk om te denken dat de Wzd door corona even naar de achtergrond verdwijnt. Maar het tegendeel is waar: we krijgen signalen dat door de coronacrisis bewoners van verpleeghuizen sneller rustgevende medicatie wordt toegediend en in hun kamers worden opgesloten. De Wzd is daarom juist nú belangrijk! In de maandelijkse werkgroep met het ministerie van VWS over de Wzd blijven we daarom oproepen tot aandacht voor de Wzd bij zorgorganisaties. De pagina van de Rijksoverheid over corona en de Wzd vind je hier.

Krijg je signalen over onterecht toedienen van rustgevende medicatie, opsluiting of andere onvrijwillige zorg bij mensen met dementie? Laat het ons weten!