"Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen"

Alzheimer Nederland heeft een aangescherpte brede nationale strategie op het gebied van dementie geformuleerd. Deze Nationale Strategie Dementie richt zich op de samenleving breed maar ook op ondersteuning, zorg, preventie én onderzoek in het bijzonder. "Het is onze visie op een strategie voor heel Nederland en natuurlijk nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid. Maar het is een landelijke uitdaging. Daarom gaan wij de komende maanden in gesprek met partijen, op zoek naar de samenwerking om de Strategie te realiseren. Dementie is een landelijke en urgente uitdaging waarbij we samen de puzzel moeten leggen’’, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland.  

Lees meer over de nationale strategie op alzheimer-nederland.nl.