Dementiemonitor 2020 langer open

In verband met de coronacrisis hebben wij besloten de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 langer door te laten lopen. De sluitingsdatum stond eerst op 30 juni en zal opgeschoven worden. De exacte datum is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wij gaan voorlopig uit van 30 september 2020. Wat deze keuze van de Dementiemonitor betekent, zal ik verder uitleggen in deze mail

Wat verandert er?

Het verspreiden van de Dementiemonitor 2020 hoeft momenteel niet actief ingezet te worden. We begrijpen dat zorginstellingen en welzijnsorganisaties momenteel andere prioriteiten hebben en we willen niet nog meer van hen vragen. Mocht je hoofd er wél naar staan en heb je het idee dat het mantelzorgers juist nu kan helpen, kun je alsnog de online vragenlijst aanbieden.

Het verspreiden van de papierenvragenlijsten wordt opgepakt zodra de omstandigheden dit toelaten.

Waarom hebben we deze keuze gemaakt?

  • De resultaten tijdens én na de coronacrisis, kunnen ons helpen bij het sturen van het beleid van gemeenten en zorgverzekeraars als we de ondersteuning en zorg weer opbouwen.
  • Tegelijkertijd krijgen wij van verschillende partijen terug dat de Dementiemonitor momenteel geen prioriteit heeft.
  • En we willen mantelzorgers en zorgpersoneel niet overbelasten nu er al zoveel op hun bordje ligt.
  • En we willen jullie meer tijd geven om de respons groot genoeg te maken voor een regiorapport (30 ingevulde vragenlijsten).

Wat kan ik nu doen?

Doe vooral wat goed voelt en maak je geen zorgen om de respons van de Dementiemonitor. Wij houden rekening met de situatie en zullen meer tijd geven waar nodig en ondersteunen waar we kunnen.

Daarnaast zijn we erg geïnteresseerd in hoe het bij jou in de buurt gaat met mensen met dementie, mantelzorgers en ondersteuning bij dementie. Wij proberen dit landelijk in kaart te brengen en mee te nemen in de gesprekken met gemeenten en VWS. Zo proberen wij te sturen op alternatieve hulp en ondersteuning voor mensen met dementie. Wij delen initiatieven op de website van Alzheimer Nederland en op dementie.nl. Heb je initiatieven gezien of gehoord of ben je zelf actief bezig met een mooi idee? Of is er iets anders? Deel het met Anne de Boer via a.deboer@alzheimer-nederland.nl.