Dementiemonitor en corona, extra aandacht voor online verspreiding

Het Corona virus heeft invloed op een heleboel werkzaamheden en ook op de verspreiding van de Dementiemonitor 2020. De Dementiemonitor is een landelijk vragenlijstonderzoek dat iedere twee jaar plaatsvindt. Mantelzorgers kunnen via de vragenlijst hun ervaringen met de ondersteuning en zorg bij dementie delen. De resultaten van dit onderzoek, helpen in de belangenbehartiging voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het beleid rondom dementiezorg door bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeenten, zorginstellingen etc. is grotendeels onderbouwd door de resultaten van de Dementiemonitor.

Wat kan ik doen?

Het is erg belangrijk dat we een grote respons hebben zodat we het beleid blijven beïnvloeden. Helaas is het versturen van de papieren materialen van de Dementiemonitor vertraagd, als gevolg van de Corona-uitbraak. Daarom roep ik de vrijwilligers van Alzheimer Nederland op te helpen met de verspreiding. Dat kan door naar deze pagina te gaan en de materialen die daar te staan te delen in je netwerk. Denk aan een LinkedIn berichtje, of een mailtje naar een mantelzorger met een flyer als bijlage. Verwijs naar www.dementiemonitor.nl om de vragenlijst in te vullen.

Vervolg

Veel ketens en afdelingen gaven aan dat bijeenkomsten niet doorgaan. Hierdoor is het lastig om te verspreiden. Daarom is gevraagd of de sluitingsdatum (30 juni) van de Dementiemonitor opgeschoven kan worden. Dit gaan we eind mei bekijken. Als het goed gaat met de respons, omdat we online niet hebben stil gezeten, kan het zijn dat we op dezelfde koers liggen als Dementiemonitor 2018. Als we erg achter liggen, kunnen we alsnog overwegen om het te verplaatsen. Hierover in mei meer.

Heb je vragen over de Dementiemonitor of wil je graag tips ontvangen? Stuur dan een berichtje naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl

Alvast bedankt voor je tijd en inzet!