Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van start!

Deze week is de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van start gegaan. Dit is een onderzoek – aan de hand van een vragenlijst - onder mantelzorgers van mensen met dementie dat Alzheimer Nederland iedere twee jaar uitvoert, samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). De uitkomsten delen we met onze eigen regionale afdelingen, het ministerie van VWS, zorgaanbieders en -verzekeraars en gemeenten. De Dementiemonitor is voor ons dan ook een belangrijke bron van informatie om de belangen van mantelzorgers en hun naasten met dementie te kunnen behartigen.

Verspreiden vragenlijsten

In 2016 vulden 3.400 mantelzorgers de vragenlijst in – dit jaar gaan we natuurlijk voor een nog hogere respons! Fijn dat alle afdelingen intussen hebben laten weten de vragenlijst te verspreiden in de eigen regio, bijvoorbeeld in de Alzheimer Cafés. De regionale verspreiding van de vragenlijsten is onmisbaar voor het slagen van de Dementiemonitor!

Bij dertig ingevulde vragenlijsten of meer in de regio, kunnen we de afdeling een rapport met de uitkomsten voor die regio sturen. Voor jullie als afdelingen een belangrijk middel om de belangen van mantelzorgers en mensen met dementie lokaal te behartigen.

De vragenlijst staat op www.dementiemonitor.nl

Hoe delen?

  • Per mail een oproep versturen. Bijv: “Heeft uw naaste dementie? Laat ons weten hoe het met u gaat! Vul de vragenlijst in op: www.dementiemonitor.nl
  • Voor mensen die niet online zijn hebben we een papieren vragenlijst. Mocht je die nog niet hebben besteld, dat kan bij Susanne van den Buuse (s.vandenbuuse@alzheimer-nederland.nl
  • Er zijn flyers over de dementiemonitor om uit te delen (zie afbeelding). Laat Susanne even weten hoeveel je er wilt hebben!  Mocht je de flyer online willen delen, kijk dan op https://www.alzheimervrijwilligers.nl/materialen  
  • Op social media graag onze berichten over de dementiemonitor te delen. Hiervoor kun je het filmpje met mantelzorger Ali gebruiken. Dit staat op Youtube: https://youtu.be/4vOjyMcY0Hs.
  • Op  https://www.alzheimervrijwilligers.nl/materialen staat ook een tekst die gebruikt kan worden voor het maken van een nieuwsbericht voor op de afdelingswebsite. Voor een bijpassende foto kun je Susanne mailen.

Hoe gaan we verder?

De Dementiemonitor Mantelzorg loopt t/m 30 juni. In de tussentijd zullen er regelmatig berichten verschijnen op het Vrijwilligersnieuws met de tussenstand van de respons en een oproep om in te vullen. In de zomer maakt het NIVEL een rapport van de uitkomsten op landelijk en regionaal niveau. In het najaar maken we de uitkomsten openbaar.

Meer weten of materiaal opvragen? Neem contact op met Susanne van den Buuse, s.vandenbuuse@alzheimer-nederland.nl.

Succes!