Dementiemonitor Mantelzorg komt er weer aan!

Dementiemonitor Mantelzorg komt er weer aan!

In maart gaat de voor de 7e keer de Dementiemonitor Mantelzorg van start. Dit is ons tweejaarlijkse onderzoek onder mantelzorgers van een naaste met dementie. Hoe gaat het met hen, welke zorg en ondersteuning gebruiken zij en voldoet die aan hun behoeften? Alzheimer Nederland voert het onderzoek uit in samenwerking met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). De resultaten gebruiken we opnieuw om landelijk en regionaal aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie thuis en in een zorginstelling, en hun mantelzorgers. De vorige keer (2018) vulden bijna 4.500 mantelzorgers de vragenlijst in, door jullie hulp!

Ook deze keer hebben we jullie weer hard nodig om zoveel mogelijk mantelzorgers aan te sporen om de vragenlijst in te vullen. Bij voldoende respons kunnen we niet alleen een landelijke rapportage maken, maar ook per regio zichtbaar maken hoe mantelzorgers ervoor staan. Houd daarom onze berichtgeving over de Dementiemonitor in de gaten! De Dementiemonitor gaat lopen van maart t/m juni 2020.

Voor vragen kun je contact opnemen met Susanne van den Buuse, s.vandenbuuse@alzheimer-nederland.nl.