Dementiemonitor Mantelzorg: we pakken de draad weer op

Door het coronavirus hebben we het actief verspreiden van de Dementiemonitor een tijdje stilgezet. De prioriteiten van iedereen (van zorginstellingen tot mantelzorgers) lagen natuurlijk elders. Nu pakken we de draad weer langzaam op.

De vragenlijst is inmiddels door ruim 1.200 mantelzorgers ingevuld. Dat is gezien corona een prachtig aantal, maar nog lang niet genoeg. In 2018 behaalden we een respons van bijna 4.500. Waarom is het belangrijk om de respons zo hoog te krijgen? Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er voor alle regio’s in Nederland een regionaal rapport wordt gemaakt, met de resultaten specifiek voor die regio.

De invulperiode van de Dementiemonitor hebben we verlengd tot 30 september zodat de respons verder kan toenemen.

Dementiemonitor en de coronacrisis

We hebben drie extra vragen toegevoegd aan de online vragenlijst van de Dementiemonitor over de effecten van de coronamaatregelen op de ondersteuning en zorg van mantelzorgers. Hierdoor krijgen we een goed beeld van welke vormen van ondersteuning nu tekort schieten en waar de problemen liggen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat deze worden aangepakt.

Naar de dementiemonitor