Dementiemonitor weer van start

De Dementiemonitor Mantelzorg is weer van start! Dit is een tweejaarlijks onderzoek onder mantelzorgers van een naaste met dementie. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de ondersteuning en zorg voor hun naaste met dementie? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers om landelijk en regionaal aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mantelzorgers met een naaste met dementie thuis of in een zorginstelling.

De vorige keer (2020) vulden ruim 4.500 mantelzorgers de vragenlijst in, door jullie hulp! Ook deze keer hebben we jullie daarom weer hard nodig om zo veel mogelijk mantelzorgers door het hele land te bereiken. Zo kunnen we ook weer veel regionale uitkomsten publiceren. De Dementiemonitor Mantelzorg loopt van 9 maart t/m 30 september 2020.

> Naar de dementiemonitor.

De zorg verbeteren

Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport. Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Voor vragen kun je een mail sturen naar dementiemonitor@alzheimer-nederland.nl.

Downloads

Voor de online verspreiding van de Dementiemonitor kun je onderstaande materialen gebruiken: