Dementierapporteur: focus op casemanagement, wonen en ontmoetingsplekken

Op Wereld Alzheimer Dag startte Tamara van Ark als dementierapporteur. De afgelopen twee maanden heeft ze zich ondergedompeld in de wereld van dementie. Op basis van de gesprekken en de werkbezoeken is nu de focus voor de rest van het jaar bepaald: casemanagement, wonen met dementie en dagactiviteiten.  

Tamara heef de wensen en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en de plannen in het land van dementie naast elkaar gelegd. Er gebeuren ontzettend veel goede dingen op veel plekken in het land bij verschillende sectoren. Maar waar vallen er gaten en welke onderwerpen hebben in de realisatie een extra zetje nodig?   

Van het kastje naar de muur  

“Veel mensen moeten enorm voor zichzelf opkomen om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen. Ze voelen zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd,” vertelt Tamara. “Vanuit verschillende wetten wordt zorg en ondersteuning betaald. Of je krijgt te maken met vragen op het gebied van wonen. Omdat dementie een progressieve ziekte is, begeef je je over de tijd in verschillende wet- en regelgeving. Deze sluiten niet allemaal naadloos op elkaar aan en soms is het onduidelijk waar je moet zijn. Het is best lastig om je weg te vinden naar het juiste antwoord!”  

Investeringen en besparingen  

Dit leidt er ook toe dat partijen naar elkaar kijken voor het maken van investeringen. Want soms maakt de ene partij kosten die de andere partij opbrengsten oplevert. Dit kan niet altijd verrekend worden. En soms gebeurt er dan minder dan mogelijk is. “Eigenlijk wil je dat mensen met dementie en hun mantelzorgers helemaal niet merken dat er verschillende wetten zijn. Je wil dat organisaties samenwerken om een goed aanbod neer te leggen. Partijen kunnen echt het verschil maken met een domein-overstijgende aanpak. Op een aantal plekken gebeurt dit ook, maar er is soms ook terughoudendheid en daar zitten verbetermogelijkheden." Daarom gaat ze met de volgende drie thema’s aan de slag, die op de korte én lange termijn van groot belang zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

  1. De casemanager dementie is de continue factor in het leven van mensen met dementie en weet precies wat er nodig is op het gebied van zorg en sociaal domein. Toch is er nog niet overal casemanagement beschikbaar. Wij willen een maatschappelijke businesscase maken over de casemanager dementie. De businesscase brengt in beeld wat zowel de maatschappelijke als de financiële waarde is van de casemanager. Met deze businesscase willen we met betrokken partners om tafel gaan.  

  1. Langer en veilig thuiswonen vraagt om een passende, dementievriendelijke woning. Aan de hand van een analyse van de woonzorgvisies van gemeenten en de uitwerking daarvan, gaan we kijken hoe het daarmee staat. Wat staat er nu in de plannen, waar resulteert dat in en wat is er nog meer nodig? 

  1. Ontmoetingsplekken en voorzieningen in de buurt zijn belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Alleen zijn ze niet overal en waar ze zijn, zijn ze niet altijd toekomstbestendig. Bijvoorbeeld omdat de financiering niet structureel is. Daarom gaan we kijken wat de kern is van succesvolle initiatieven en hoe we deze kennis kunnen overbrengen naar plekken waar nog niets is.  

Dit zijn drie thema's waar jullie als vrijwilliger ook mee te maken hebben of je voor inzetten. Tamara werkt onafhankelijk, maar heel nauw samen met ons. Dus mocht je als vrijwilliger graag eens met haar sparren of heb je mooie voorbeelden in de buurt die je wil delen? Stuur dan een e-mail naar tamara@dementierapporteur.nl en volg haar op twitter.