Dossier Dementievriendelijke gemeente

Dementiescan door belangenbehartigers steeds meer ingezet in gesprek met gemeenten

In mei 2021 hebben we een evaluatie van de inhoud en gebruik van de Dementiescan gehouden onder gebruikers van de Dementiescan. Hier zijn een aantal verbeteringen en aanvullingen uit voort gekomen.

Wat wordt er wel of juist niet aangepast qua inhoud:

Er zijn drie stellingen toegevoegd in drie verschillende categorieën over mensen met een migratie achtergrond.

  • Beleids-en planvorming: In beleid dementie is een aparte paragraaf voor mensen met een migratie achtergrond.
  • Structuur en afstemming van hulp en ondersteuning: Casemanager dementie en/of sociaal wijkteam is mede gericht op mensen met    een migratie achtergrond.
  • Ondersteuning mantelzorgers: Alle ondersteunende activiteiten zijn ook gericht voor mensen met een migratie achtergrond

Andere suggesties van onderwerpen die uit de evaluatie kwamen (o.a. eenzaamheid, jonge mensen met dementie, preventie, digitalisering) hebben we (uiteindelijk) niet toegevoegd. Wanneer deze onderwerpen actueel zijn in de regio ben je natuurlijk vrij om door te vragen en info in de toelichting in de Dementiescan te zetten.

Er zijn geen stellingen uit de Dementiescan gehaald. Als een gemeente geen antwoord heeft op een vraag kan dit helpen bij de bewustwording.

Wat wordt er aangepast qua techniek:

  • In de testomgeving is een waarschuwingsbalk gekomen om je te attenderen dat het de testomgeving is.
  • Het wordt mogelijk om een concept op te slaan (ook als je niet alle vragen hebt ingevuld) en het resultaat te laten zien aan je gesprekspartners. Wanneer je de aanvullende informatie hebt en/of de ingevulde scan hebt gecheckt kan je deze afronden. Pas dan worden de gegevens meegenomen in het landelijke gemiddelde.
  • Er komt na ongeveer 4 weken een reminder per mail als je de concept mail nog niet definitief hebt gemaakt.

Wat wordt er dit najaar nog ontwikkeld:

  • Er is behoefte aan een “digitale toolkit” met informatie waar je de gemeente mee kan ondersteunen en op weg helpen zonder dat dit extra werk is voor de belangenbehartiger. Denk aan concepten van brieven, route van aanbieden van trainingen Samen dementievriendelijk, woonwijzer, kaart dementievriendelijke gemeente etc.

De aanpassingen van de inhoud en techniek zijn inmiddels doorgevoerd. Ben je nieuwsgierig hoe het eruit ziet en ben je geautoriseerd voor de testomgeving? Neem gerust een kijkje via deze link en log in met je alzheimervrijwilligers mailadres.

Heb je nog geen training gevolgd van de Dementiescan en heb je geen autorisatie om in te loggen? Er worden weer trainingen georganiseerd op 30 september en 16 november. Opgeven kan hier.

Natuurlijk gaan we alle aanpassingen verwerken in een vernieuwde handleiding. Hier zullen ook een aantal opmerkingen/tips van de evaluatie in worden verwerkt.

Voor meer informatie neem contact op met: