Dementievriendelijke gemeenten vanaf 2021

Dementievriendelijke gemeenten vanaf 2021

Veel gemeenten zijn aan het werk om dementievriendelijk te worden. Door corona is nog duidelijker geworden dat de urgentie hoger is dan ooit. De 48 regionale afdelingen van Alzheimer Nederland zijn hier actief bij betrokken. Het is een mooie ontwikkeling dat het programma van Samen dementievriendelijk een onderdeel wordt van Alzheimer Nederland. Deze verandering vraagt natuurlijk om aanpassingen van beide kanten. Een van de puzzelstukjes is geweest om een eenduidige definitie en criteria te ontwikkelen voor een dementievriendelijk gemeente. We hebben erover gesproken en keuzes gemaakt samen met een klankbordgroep, waarin uit elke regio een afdeling vertegenwoordigd is.

Definitie dementievriendelijke gemeente

Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Wat is nodig om dementievriendelijk te worden als gemeente? Dan is een gemeente zichtbaar bezig en boekt aantoonbare resultaten voor de burgers op alle 4 de volgende punten:

  • Vergroot de kennis over (herkennen van en omgaan met) dementie binnen het gemeentehuis en de gemeenschap
  • Werkt actief samen met partijen zoals de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en het regionale netwerk dementie www.dementienetwerknederland.nl/
  • Maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving

Belangrijk hierbij is dat dementievriendelijk een beweging blijft die nooit klaar is.

Sticker en certificaat

Binnen de klankbordgroep is besloten om vanaf januari 2021 geen stickers van Samen dementievriendelijk meer uit te reiken. De certificaten blijven wel bestaan. Hier staat een datum op. Het is mooi als het certificaat ingelijst aangeboden wordt aan de gemeente. Het persmoment blijft natuurlijk belangrijk.

Bijeenkomsten Op 21 januari a.s. worden er in de middag en in de avond online bijeenkomsten georganiseerd: “Hoe breng je in kaart of je gemeente dementievriendelijk is?” Tijdens deze bijeenkomsten zullen we met elkaar verder praten en kunnen er natuurlijk vragen gesteld worden.

Lees hier de brief