Denk mee met de nieuwe Zorgstandaard Dementie

De huidige Zorgstandaard dementie dateert van 2013 en wordt in de periode 2019-2019 herzien. Alzheimer Nederland is daarom op zoek naar vrijwilligers (belangenbehartigers) die willen meedenken in een klankbordgroep voor de nieuwe Zorgstandaard dementie. Het zal met name gaan om meelezen met stukken per mail en het bezoeken van een enkele bijeenkomst. Je kunt je opgeven bij Anne-marie Bruijs, medewerker belangenbehartiging, a.bruijs@alzheimer-nederland.nl

Je leest hier meer over de planning en de partijen die betrokken zijn bij de nieuwe Zorgstandaard dementie.