Denktank implementatie Zorgstandaard dementie

Welke belangenbehartiger of voorzitter wil deelnemen aan de denktank implementatie Zorgstandaard dementie? Alzheimer Nederland is gevraagd om mee te helpen aan een werkplan in de komende maanden om de implementatie van de Zorgstandaard dementie vlot te trekken. Hierin willen we graag de stem en expertise van onze belangenbehartigers uit het land meenemen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken 5 tot 7 belangenbehartigers die:

  • 1x per 6 weken een uur online bij elkaar komen (eerste bijeenkomst is 24 februari van 15.30u tot 16.30u)
  • gevraagd en ongevraagd advies geven over de invulling van het werkplan over de implementatie zorgstandaard dementie.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl onder vermelding van deelnemen denktank ZSD.

Over de Zorgstandaard dementie

De Zorgstandaard Dementie wijst de weg in hulp en zorg bij dementie. Het is eigenlijk hét handboek voor goede dementiezorg en ondersteunt dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder zijn vertegenwoordigers van zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars, en vele beroepsorganisaties. Er is een ook een publieksversie van de Zorgstandaard Dementie.