Deskundigheidsgebied dementieverpleegkunde opgenomen in het Kwaliteitsregister

dementieverpleegkundige kwaliteitsregister casemanagement dementie

Op 1 april 2018 is het deskundigheidsgebied dementieverpleegkunde opgenomen in het Kwaliteitsregister van V&V (verpleegkundigen en verzorgenden). Dementieverpleegkundige is een van de mogelijke invullingen voor casemanagement dementie. V&VN (de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden) presenteerde in september 2017 als eerste beroepsgroep het expertisegebied (dit is een competentieprofiel). Hier was veel discussie over in het land, vooral omdat maatschappelijk werkers bijvoorbeeld niet langer meer onderdeel uitmaken van dit profiel. Noot: zij zijn nu zelf bezig met een profiel.

V&VN heeft nu een stap verder gemaakt. Als dementieverpleegkundige moet je aantoonbaar je kennis bijhouden bij opleidingscentra die daarvoor zijn aangemerkt. Een interne scholing die niet door V&VN getoetst is, voldoet dus daarmee niet en mag je je geen dementieverpleegkundige noemen. 
Je kunt dus als belangenbehartiger een zorginstelling hiernaar vragen. Alzheimer Nederland vindt kwaliteit van de functie en de opleiding van groot belang. Mensen met dementie en hun naasten hebben immers behoefte aan deskundige begeleiders. 

Lees hier het nieuwsbericht van de beroepsorganisatie van verzorgenden.