Digitale ontwikkelingen en privacy: wat betekent dat voor u?

Veel ontwikkelingen binnen Alzheimer Nederland zijn ook belangrijk voor u als collectevrijwilliger. Zo gaat Plexus Portal op slot. Waarom? We gaan over op een nieuw systeem én moeten voldoen aan de nieuwe privacyregels. Want op 25 mei 2018 wordt een nieuwe privacywet van kracht. Heeft u er al over gehoord? En wat heeft dit met u als collectevrijwilligers te maken? Collecteleider Marjo Schepers legt het hieronder uit.

Nieuw CRM-systeem

In 2017 heeft Alzheimer Nederland besloten om Plexus te vervangen door een nieuw CRM-systeem (= klantregistratiesysteem). Plexus voldoet niet meer aan de eisen van Alzheimer Nederland. We werken als Alzheimer Nederland met een CRM-systeem waarin we met alle onderdelen van de organisatie samenwerken zodat we inzicht hebben in de onderlinge verbindingen. Binnen het nieuw gekozen CRM-systeem is nog geen collecteapplicatie. We gaan deze samen met de leverancier bouwen. Een groot voordeel hiervan is dat deze applicatie ons veel beter gaat ondersteunen dan andere collecteapplicaties die op de markt zijn. Aangezien alles met elkaar samenhangt, lukt het ons niet om deze collecteapplicatie voor de collecte van 2018 te hebben geïmplementeerd. De overstap naar de nieuwe applicatie zal dan ook plaatsvinden na de afronding van de collecte.

Nieuwe privacywet

Op 25 mei 2018 wordt een nieuwe privacywet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die dag vervangt deze Europese verordening de Wet Bescherming Persoonsgegeven (WBP). De AVG verstevigt de privacy rechten van EU-burgers en stelt hogere eisen aan de bescherming van de persoonsgegevens door organisaties. Ook Alzheimer Nederland bereidt zich voor op de nieuwe wet. Ook het nieuwe CRM wordt hier volledig op aangepast. Omdat Plexus en de Plexus Portal niet aan de nieuwe eisen voldoen, zijn deze na de collecte van 2017 volledig afgesloten. Voor 2018 zullen we tijdelijke afspraken moeten maken over hoe we rondom de collecte omgaan met de persoonsgegevens, zodat we de privacy van de collectanten kunnen waarborgen. Welke afspraken dat zijn maken we in een later stadium bekend. Vanaf 2019 kunnen de coördinatoren en organisatoren gebruikmaken van de nieuwe collecte-applicatie, zodat werken met persoonsgegevens veilig is. We houden u de komende tijd onder andere via Collectenieuws op de hoogte van alle ontwikkelingen. Mocht u tussentijds vragen hebben, schroom dan niet om ze te stellen via collecte@alzheimer-nederland.nl of aan uw relatiebeheerder.