Eerste Kamer debatteert over nieuwe wetten onvrijwillige zorg

De Eerste Kamer debatteert 15 en 16 januari met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de minister Dekker voor Rechtsbescherming over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD). Deze wetgeving gaat over de vraag wanneer onvrijwillige zorg mag worden toegepast, zowel thuis als in verpleeghuis. De WZD  vervangt de Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en krijgt daarmee dus een bredere reikwijdte.

De Wvggz gaat hoofdzakelijk over crisiszorg. De wet Zorg en Dwang gaat specifiek over zorg bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Alzheimer Nederland vindt dat zorgvuldigheid en het belang van de patiënt bij beide wetten voorop dient te staan. Alzheimer Nederland volgt het debat over deze nieuwe wetten op de voet.

Voorkom onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg, zoals geval kan zijn bij toedienen psychofarmaca, dient bij mensen met dementie worden teruggedrongen en waar mogelijk worden voorkomen. Meer kennis van dementie is hiervoor een randvoorwaarde. Het is daarom goed dat de nieuwe wet Zorg en Dwang uitgaat van het de gedachte ‘nee, tenzij’. Met de nieuwe wet kan onvrijwillige zorg alleen worden toegepast als uiterste optie en als de behandelaar dit in overleg met de patiënt heeft opgenomen in een zorgplan. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging: “Onvrijwillige zorg kan mensen angstig maken en zal veranderingen in gedrag eerder stimuleren dan remmen.” Alzheimer Nederland vindt het van groot belang dat mensen met dementie en hun mantelzorgers bij de invoering van de wet goed worden geïnformeerd én begeleid bij het opstellen van het zorgplan.

101 vragen

Er worden veel vragen gesteld over de invoering van de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Deze vragen worden gebundeld door Vilans, Kennisinstituut en op de website Zorg voor Beter geplaatst. Ook Alzheimer Nederland heeft door middel van een vlog een vraag gesteld bij Zorg voor Beter.