Eigen bijdrage iets omlaag door nieuwe maatregel tegen stapeling zorgkosten

Eigen bijdrage iets omlaag door nieuwe maatregel tegen stapeling zorgkosten

Het ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten een nieuwe stap te zetten om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Vanaf 2019 komt er een vaste eigen bijdrage van €17,50 per maand voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijdrage, ook wel het abonnementstarief genoemd, is voor iedereen hetzelfde, ongeacht het inkomen, het eigen vermogen of de hoeveelheid zorggebruik. Het abonnementstarief dat nu wordt voorgesteld ligt iets lager dan de huidige minimale eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen aan hun inwoners. Gemeenten behouden in het plan van het ministerie het recht om de eigen bijdrage voor hun inwoners verder te verlagen.

Lees hier het hele bericht.