Project Vrijwilligersreis

Enquêteresultaten Vrijwilligersreis bekend

In april vulden 10% van het totaal aantal vrijwilligers de enquête ‘Hoe ervaar jij het om vrijwilliger te zijn bij Alzheimer Nederland’ in. Inmiddels hebben we die uitkomsten geanalyseerd. Graag koppelen we de uitkomsten aan jullie terug. Dit is een tussentijdse terugkoppeling over hoe jullie de huidige vrijwilligersreis ervaren.  

De volgende stap, waar we nu staan, is het in kaart brengen van de gewenste situatie. En het verschil tussen huidig en gewenst te analyseren. Daarom kun je in de zomer meer informatie verwachten over wat we gaan aanpakken en behouden.  

Benieuwd naar de enquêteresultaten?  

Bekijk dan de factsheeten lees het interview met Mart van de Vorst (secretaris, regionale afdeling Zuidoost-Brabant). Hoe werkt zij samen met andere vrijwilligers en het landelijk bureau aan het project Vrijwilligersreis? En wanneer is het project voor haar geslaagd?   

Over het project

Op 30 maart zijn we gestart met het Project Vrijwilligersreis. Een belangrijk project waarin we de huidige en de gewenste vrijwilligersreis in kaart brengen, en het verschil daartussen analyseren. Die inzichten vormen de basis om het vrijwilligersbeleid te kunnen professionaliseren en innoveren. Wij willen vrijwilligers een leuke en waardevolle tijd bij Alzheimer Nederland bieden én de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten verbeteren. 

Voor meer informatie neem contact op met: