Focusbrief dementie zorgkantoren nu beschikbaar: basis voor verbeterplannen verpleeghuizen

Focusbrief dementie zorgkantoren nu beschikbaar: basis voor verbeterplannen verpleeghuizen

Deze week is de focusbrief dementie voor de zorgkantoren beschikbaar gekomen. De focusbrief geeft 10 wensen namens mensen met dementie en hun naasten die zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ontvangen. Wat vinden zij belangrijk? Waar moet de aandacht naar uitgaan? Uit de dementiemonitor mantelzorg 2018, een groot landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie blijkt dat er grote behoefte is aan meer en gevarieerde activiteitenprogramma’s en meer personeel.

Alzheimer Nederland ziet de focusbrief als inspiratie voor de verbeterplannen van verpleeghuizen. Dit jaar is hier vanuit het Ministerie van VWS geld voor beschikbaar gesteld. Lees ons uitgebreide nieuwsartikel.

Alzheimer Nederland heeft ook focusbrieven voor gemeenten en zorgverzekeraars gemaakt. Alle focusbrieven vind je overzichtelijk bij elkaar op de website