Focusbrieven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren

Waar lobbyen jullie voor? Deze vraag wordt ons vaak gesteld. In 1 zin? We pleiten voor een dementievriendelijke samenleving en voor goede dementiezorg. Dat is waar we voor staan. We brengen daarin wel een aantal speerpunten aan, onze focus. Dit doen we op basis van raadplegingen onder mantelzorgers en mensen met dementie. Bij de ondersteuning en zorg hebben we in Nederland te maken met 3 financiers: gemeenten, zorgverzekeraars én zorgkantoren. Voor iedere financier maken wij jaarlijks onze boodschap, onze focusbrief.

Wil je weten wat onze boodschappen zijn voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren?
Je vindt de brieven op de volgende pagina www.alzheimer-nederland.nl/beterezorg (kopje landelijke en lokale lobby). Samen met de regionale afdelingsbesturen brengen we onze speerpunten onder de aandacht de komende periode.
Zo bieden we de focusbrief gemeenten op dinsdag 13 maart aan een aantal leden van de Tweede Kamer aan, dit in verband met een overleg in de Tweede Kamer die week over de Wmo.