Gea Broekema stopt als directeur van Alzheimer Nederland

Met verdriet, en tevens respect voor haar moedige besluit, willen we jullie op de hoogte stellen dat Gea Broekema recent na goed overleg met de Raad van Toezicht heeft aangegeven dat zij niet meer terug zal keren als directeur/bestuurder bij Alzheimer Nederland.

Zoals jullie weten, werd zij in oktober 2016 getroffen door een herseninfarct. Na een periode van intensieve revalidatie heeft zij moeten besluiten om haar functie neer te leggen. Een zwaar besluit niet alleen voor haar, maar ook voor Alzheimer Nederland. Je hoopt natuurlijk altijd op positiever bericht. Zoals Gea kenmerkt, ziet zij het echter ook als een nieuwe stap. Voor haar en de organisatie.

Gea laat jullie weten: “Deze stap terug is het beste voor mijn gezondheid. Het is daarmee ook een stap vooruit naar een nieuwe fase in mijn leven. Ik kijk vooral terug op een mooie periode bij Alzheimer Nederland waarin ik samen met de RvT, MT, medewerkers, vrijwilligers, donateurs, ambassadeurs, bedrijven, onderzoekers, fondsen, subsidiegevers en partners heb mogen bouwen aan een organisatie die er is voor mensen met dementie en hun naasten.

Een prachtige organisatie met vooral prachtige mensen waarbij de wensen en behoeften van mensen met dementie het uitgangspunt vormen. Dit afscheid is omzien naar de vele activiteiten in de afgelopen 11 jaar. Maar meer nog is het een vooruitblik naar de toekomst. Een toekomst die vandaag vorm wordt gegeven. Ik zal het werk bij Alzheimer Nederland missen en ook blijven volgen. Want met mijn afscheid zal mijn betrokkenheid zeker niet verdwijnen.”

Gea was in dienst als directeur/bestuurder van Alzheimer Nederland sinds 1 februari 2007. Onder haar bevlogen leiding heeft Alzheimer Nederland zich kunnen profileren als autoriteit binnen dementiegebied, binnen de unieke tweeledigheid als goed doel én patiëntenorganisatie. De uitbouw van de nieuwe organisatie die begin 2016 is ontstaan na de fusie met ISAO, komt nu in handen van anderen te liggen.

"De Raad van Toezicht heeft veel respect en waardering voor de wijze waarop Gea leiding heeft gegeven aan Alzheimer Nederland. Door haar grote betrokkenheid en professionaliteit is Alzheimer Nederland een organisatie geworden die fors bijdraagt aan het wetenschappelijk onderzoek naar dementie, een betrouwbare steun is voor veel mensen die met dementie te maken hebben, en een goede gesprekspartner is bij het maken van beleid bij dementie. Gea was het boegbeeld van Alzheimer Nederland. Dankzij haar inzet is de organisatie een toonaangevend fonds geworden. Wij zullen haar missen en wensen Gea tegelijkertijd alle goeds bij de start van een nieuwe levensfase", aldus Liesbeth Spies, voorzitter van de Raad van Toezicht.