Gebruik van casemanagement dementie valt erg tegen ondanks inspanningen

Afgelopen week verscheen het Rapport van Onderzoeksbureau HHM in opdracht van het ministerie van VWS over het gebruik en de wachtlijsten van casemanagement dementie. Onderzoeksbureau HHM constateert in het rapport dat anno 2018 62.000 mensen casemanagement ontvangen, dat is vrijwel gelijk aan de meting van het gebruik van casemanagement dementie in 2017 en dit is (nog steeds) een daling vergeleken met het aantal mensen met casemanagement dementie in 2016. Het aantal - 62.000 - mensen dat casemanagement dementie gebruikt is 30% van het totaal aantal thuiswonende mensen met dementie en is 73% van de mensen met dementie die bij hun huisarts bekend zijn. De gerapporteerde wachtlijsten zijn iets afgenomen in de loop van de jaren: 496 mensen wachten langer dan (de treeknorm van) zes weken op casemanagement. Ook zijn er minder regio’s met wachtlijsten (22) en de wachtlijsten zijn over het algemeen korter dan voorheen. Minister de Jonge heeft op maandag 3 september 2018 in een brief de bevindingen aan de Tweede Kamer teruggekoppeld. Hij is van mening dat de resultaten een helder beeld geven van de huidige situatie. De Jonge schrijft: “De reeds met partijen afgesproken vervolgacties sluiten hier goed op aan. Zo zal worden ingezet op goede informatievoorziening, wordt in kaart gebracht hoe eventuele problemen bij verwijzen en aanmelden kunnen worden opgelost en zullen de inspanningen om wachtlijsten volledig terug te dringen worden voortgezet. Waar nodig zal ik partijen ondersteunen bij het uitvoeren van deze acties.”

Alzheimer Nederland: het lukt ons onvoldoende om mensen met dementie te vinden

Uit het onderzoek blijkt dat 73% van de mensen die bekend zijn bij de huisarts casemanagement dementie gebruikt. Dat is een mooi percentage. Al krijgen we signalen uit het land dat dit mooier lijkt dat het is: “Mensen hebben een casemanager toegewezen gekregen maar die neemt geen contact op met hen”. Echter het gebruik stijgt nog steeds niet van januari 2016 tot 1 juli 2018. Dat is zorgelijk gezien alle intensieve inspanningen in de afgelopen jaren vanuit het Landelijk Actieplan Casemanagement dementie, het feit dat het aantal mensen met dementie toeneemt en dat mensen ook langer thuis wonen. Ook zijn de wachtlijsten amper gedaald. Alzheimer Nederland vindt dit een veel te mager resultaat. Blijkbaar lukt het ons in Nederland niet om mensen met dementie te kennen en te “vinden”. Aan de ene kant is casemanagement dementie nog steeds onvoldoende bekend bij de doelgroep. Aan de andere kant hebben we ondanks de mooie ambities van alle partijen de ondersteuning en zorg in de buurt, rond de mensen met dementie niet zo georganiseerd dat zij mensen met dementie kunnen vinden. Julie Meerveld: “De huidige eerstelijnsorganisatie is aan vernieuwing toe. Casemanagers dementie, Wmo-consulenten, informele zorg, vrijwilligers, zorgteams, sociale wijkteams, huisartsen en SOG-ers zouden meer moeten samenwerken op een efficiënte en effectieve manier. Het lukt op deze manier niet om de ambities waar te maken van de transitie in 2015, het huidige Pact Ouderenzorg en het landelijke programma “Langer thuis”. Alzheimer Nederland heeft met KBO-PCOB een reactie gestuurd op het HHM-rapport aan de kamerleden van de VWS-commissie.