Heeft iedereen met dementie al een casemanager dementie naast zich? Nog niet

Het bureau HHM heeft eind 2020 een rapport gemaakt over het gebruik van casemanagement dementie. Dit is onderdeel van het zogeheten actieplan casemanagement dementie van VWS. Het rapport laat ons zien hoeveel thuiswonende mensen met dementie gebruik maken van een casemanager dementie. Ook onderzocht bureau HHM waarom sommige mensen geen gebruik maken van de casemanager dementie. Wat betekent dit onderzoek voor het actieplan casemanagement dementie?

 

Gebruik casemanagement dementie

Het aantal mensen met dementie dat thuiswoont is 114.300. In september 2020 maakten 71.000 mensen met dementie gebruik van casemanagement dementie. 62% van de thuiswonende mensen met dementie maakt dus gebruik van een casemanager dementie. In 2018 was dit 61.900, dat was toen 60%. Hoewel het een stijging is, vinden wij deze stijging minimaal. Na twee jaar volledige inzet, hadden we meer verwacht. We blijven ons daarom inzetten om vindbaarheid en bekendheid van casemanagement dementie te vergroten. Wat we daarnaast als signaal horen is dat casemanagement dementie later wordt ingezet. Dat vermoeilijkt het maken van een vertrouwensband en het voorkomen van escalatie. Tijdig inzetten van casemanagement dementie blijven we agenderen.

Ook is er gekeken naar de varianten van casemanagers dementie. Er zijn 4 varianten omschreven waarvan de eerste twee varianten voldoen aan de eisen van de Zorgstandaard Dementie. Dat zijn casemanagers die bij een onafhankelijk organisatie werken óf die aangesloten zitten bij een zorgaanbieder maar dan wel in het team casemanagement. Het gebruik van deze twee varianten van casemanagement dementie is toegenomen. De andere twee vormen zijn afgenomen. Het grootste gedeelte van de casemanager dementie komt uit de verpleegkundige hoek, maar er is ook een deel dat komt uit de sociale hoek. Beide achtergronden zijn toegestaan volgens de Zorgstandaard Dementie. 

Waarom geen casemanagement dementie

De drie redenen die het meest door de dementie-professionals zijn genoemd zijn:

  1. De diagnose is pas laat gesteld of er is pas laat ontdekt dat sprake is van dementie.
  2. De client is niet bekend bij zorgaanbieders en daardoor niet bekend met casemanagement dementie.
  3. De cliënt wil zelf de regie behouden of is bang de regie te verliezen.

Wat opvalt is dat de wachttijden hier niet genoemd worden. Het kan zijn dat dit komt omdat mantelzorgers en mensen met dementie het normaal vinden om te wachten op ondersteuning. Dat ze dit niet bezwaarlijk vinden.

Stand van zaken actieplan casemanagement dementie

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een brief geschreven over de stand van zaken casemanagement dementie. Hierin wordt beschreven dat alle acties uit het actieplan casemanagement dementie zijn uitgevoerd. Eén actie laat echter nog op zich wachten, daar blijft Alzheimer Nederland alert op. Dat gaat om de regeling transparantie van de wachtlijsten en wachttijden voor casemanagement dementie. De Nederlandse Zorgautoriteit is hiermee bezig. Het doel is om op 1 juli een regeling te hebben zodat er openbare cijfers komen van de wachtlijsten. Wij vinden het lang duren en houden de voorgang nauwlettend in de gaten.  

Omdat de andere acties uit het actieplan zijn uitgevoerd en het actieplan nu is afgerond, gaan we ons nu focussen op de borging van de afspraken. Die borging is in de Nationale dementiestrategie en in het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging. We zijn blij dat de veldpartijen hierbij betrokken zijn. En gaan toezien of de voortgang van het actieplan genoeg zichtbaar is in het uitwerken van de Nationale dementiestrategie.

Heb jij signalen, vragen of ideeën over casemanagement dementie? Mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl