Help jij mee de training 'dementie op jonge leeftijd' nog beter te maken?

Speciaal voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie biedt Alzheimer Nederland nu een gratis online training op dementie.nl. De training ‘Dementie op jonge leeftijd’ behandelt het hele ziekteproces en sluit aan op de behoefte aan meer informatie, praktische tips en oplossingen van naasten van jonge mensen met dementie.

De training is een internationaal ontwikkelde e-learning waar Alzheimer Centra uit zes Europese landen aan meewerkten. Onder leiding van prof. dr. Marjolein de Vugt van Alzheimer Centrum Limburg is het programma vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. Om te onderzoeken of de training optimaal aansluit bij de behoeften van mantelzorgers in Nederland, doet Alzheimer Centrum Limburg onderzoek.

En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

We willen je vragen om de training te bekijken en één of meerdere modules te volgen en een paar vragen te beantwoorden voor het onderzoek. Doe je mee? Ga dan naar dementie.nl/training-jong. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jdtraining-np@maastrichtuniversity.nl.