Henk Nies projectleider implementatie Zorgstandaard dementie

Woensdag 22 september start Henk Nies als projectleider implementatie Zorgstandaard dementie. Hij zal dit in samenwerking doen met de 22 deelnemende organisaties, waaronder Alzheimer Nederland. De oplevering van het implementatieplan zal eind november zijn. In de Nationale Dementie strategie van VWS staat dat uiterlijk eind 2025 de regionale dementienetwerken werken volgens de Zorgstandaard dementie, domein-overstijgend en persoonsgericht, doelmatig, tijdig en proactief.

Voor meer informatie neem contact op met: