Herstart Alzheimer Cafés is maatwerk

Sinds begin september zijn Alzheimer Cafés/Theehuizen/Trefpunten weer gestart met fysieke bijeenkomsten. Het is goed om hiermee door te gaan in kleine groepen van maximaal 30 personen. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond de komende drie weken geen fysieke bijeenkomsten. 

We horen van bezoekers en vrijwilligers dat de fysieke bijeenkomsten enorm zijn gemist. Het elkaar weer echt ontmoeten, ook al was dat op 1,5 meter en in kleiner verband, is erg belangrijk. Er was een lach en een traan. Bezoekers vonden het fijn dat er tussentijds alternatieven zijn aangeboden, maar elkaar in het echt zien en spreken is toch de beste manier van lotgenotencontact. Gehoord en gezien worden. Weer je vraag kunnen stellen, je verhaal kunnen doen. Het was hartverwarmend, erg nodig en is enorm gemist.     

Alzheimer Cafés sluiten?

Alzheimer Cafés organiseren is en blijft op dit moment een ‘op maat’ activiteit. Daarom aandacht voor het volgende: Leg de focus waar mogelijk op fysieke bijeenkomsten, al dan niet in combinatie met een online variant. Voor het lotgenotencontact, de verbinding en de laagdrempelige informatiestroom. Natuurlijk conform de RIVM-richtlijnen in het draaiboek en ook nu blijft staan: op maat georganiseerd en uitgewerkt.    

In een zorgelijke veiligheidsregio hoeven de Alzheimer Cafés niet per definitie dicht, zeker niet allemaal. Binnen de aangescherpte maatregelen kunnen de Alzheimer Cafés ook in zorgelijke regio’s open, mits de RIVM-richtlijnen uit het draaiboek zijn gewaarborgd en de groep niet groter is dan 30 mensen (inclusief vrijwilligers). Er kunnen gebieden zijn in een veiligheidsregio waar de besmettingen hoger oplopen dan elders. Daar zou je wel kunnen besluiten om het café in dat gebied niet te openen, en een (online) alternatief te zoeken. Binnen de veiligheidsregio's met niveau Ernstig kunnen de Alzheimer Cafés niet doorgaan. Dit geldt de komende drie weken in ieder geval voor de drie veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Denk daar ook aan alternatieven aanbieden.

Zodra het predicaat ‘ernstig’ niet meer aan de orde is adviseren we om weer fysieke bijeenkomsten aan te bieden. Stem in deze periode met je bestuur af wat de stand van zaken is betreffende jullie Alzheimer Café. Denk ook aan het informeren van je bezoekers via de regionale website, persberichten en social media. Kijk op het Vrijwilligersplein en bij collega-cafés en -afdelingen hoe anderen het aanpakken, en deel ook jullie ervaringen.

We realiseren ons dat een Alzheimer Café organiseren veel vraagt van de flexibiliteit en inzet van jullie: de afdelingen en werkgroepen Alzheimer Cafés. Tegelijk betekent het veel voor een deel van onze achterban, voor wie een fysieke ontmoeting belangrijk is om deze tijd door te komen. Laten we elkaar steunen en vooral de mensen die leven met dementie.

Dit zijn de zorgelijke en ernstige veiligheidsregio’s

Op dit moment zijn de zorgelijke veiligheidsregio’s: Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid, Utrecht, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland, Gelderland Zuid, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Groningen.

De veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond hebben voor de komende drie weken het risiconiveau ernstig.