Het coalitieakkoord, dit moet je weten!

Woensdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Het coalitieakkoord heeft ook invloed op het leven van mensen met dementie en hun naasten. Wat betekent het coalitieakkoord voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Het coalitieakkoord met geelgemarkeerde stukken die relevant zijn voor mensen met dementie, vind je hier

Zorg en ondersteuning mist urgentie

Met de stijging van het aantal mensen met dementie en de te verwachten daling van het aantal mantelzorgers, staan we voor een uitdaging als het gaat om langer thuis wonen. Mantelzorgers ervaren steeds meer druk. Het is van groot belang dat ze ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van de casemanager dementie, passende en gevarieerde activiteiten en voldoende opties voor respijtzorg. Met de ombuiging van 4,5 miljard wordt onvoldoende ingezet op goede ondersteuning van mensen met dementie thuis en in het verpleeghuis. De urgentie voor mensen die nu leven met dementie mist. Dat ook sociale interventies en ondersteuning in de thuissituatie vergoed blijft, is de taak van Alzheimer Nederland. Want bij dementie gaat het niet over een effectieve prik of pil, maar over aandacht en ondersteuning. 

Veel aandacht voor bouwen en wonen, nu nog specifiek maken voor wonen met dementie

Het thema wonen krijgt veel aandacht in het coalitieakkoord, met de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Dit is relevant voor mensen met dementie, want driekwart van de mensen met dementie en hun naasten vindt de huidige woning niet geschikt om in te leven. Daarom moet een deel van deze te bouwen woningen dementievriendelijk worden. Een dementievriendelijke woning staat in de vertrouwde en veilige omgeving, in een dementievriendelijke buurt, heeft vrijheid, een plek voor ontmoetingen en de nabijheid van een vertrouwde mantelzorger. Kijk in het dossier Wonen en zorg op het vrijwilligersplein om te kijken wat jij als vrijwilliger kan doen en om hier meer over te leren. Op 11 januari is een bijeenkomst voor vrijwilligers van Alzheimer Nederland over Wonen met dementie. Meld je aan!

Alzheimeronderzoek krijgt prioriteit

Onderzoek en inzet op risicoreductie is hard nodig zodat minder mensen dementie krijgen in de toekomst. Alzheimer Nederland is blij dat ook het nieuwe kabinet investeert in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek moet zich richten op oorzaken, risicofactoren, afremmen, genezing en kwaliteit van leven. Ook risicoreductie en een gezonde leefstijl heeft de prioriteit gekregen die het verdient.

Nationale dementiestrategie VWS blijft leidend

Alzheimer Nederland zit in de adviesraad van de Nationale Dementiestrategie van VWS, deze strategie blijft leidend. Hiermee biedt het coalitieakkoord voldoende perspectief voor mensen met dementie. Lees de nationale dementiestrategie 

Voor meer informatie neem contact op met: