Hoe gaat het met Nexios Collecte?

Zo vlak voor de collecte is het goed de huidige stand van zaken over Nexios Collecte met jullie te delen. Het is goed om te zien dat er volop in Nexios Collecte wordt gewerkt.

Nu jullie stratenplannen kunnen aanmaken, collectanten hieraan kunnen koppelen en mutaties bij collectanten kunnen doorvoeren, is het tijd voor een ander belangrijk onderdeel van de collecte: het tellen, storten en verantwoorden van de opbrengsten.

Zoals jullie hebben gemerkt, blijven we met de collectantenbladen werken. Dit is belangrijk voor de legitimatiebewijzen, maar ook voor de individuele tellingen en de handtekeningen. Het is belangrijk dat jullie de getekende collectantenbladen én het stortingsbewijs minimaal één jaar bewaren. We kunnen deze als steekproef of als aanvullende verantwoording opvragen. De andere zaken gaan via Nexios Collecte. Vlak voor de collecte ontvangen jullier hierover per post een instructiekaart.

Uiteraard gaan we jullie daarin ook weer ondersteunen met webinars, handleidingen en filmpjes. Deze zijn terug te vinden op het Vrijwilligersplein. Voor de evaluatie ontvangen jullie een mail van jullie relatiebeheerder.