Hoe staat het met de Wet Zorg en Dwang?

De wet Zorg en Dwang wordt in 2020 ingevoerd. Deze wet vervangt de huidige wet Bopz (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) die nu in verpleeghuizen geldt (en dan alleen huizen die een Bopz-erkenning hebben). De weg naar deze nieuwe wet kent een lange aanloop. Alzheimer Nederland vindt het ook hoog tijd dat zorgorganisaties nu al in het gedachtengoed van deze nieuwe wet denken en handelen. De nieuwe wet sluit immers beter aan bij de bescherming van de vrijheid en het zorgvuldig omgaan met iedere vorm van onvrijwillige zorg, ook in de thuissituatie. De wet is er voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking, zowel thuis, dagbesteding, zorgboerderij of verpleeghuis of kleinschalig wonen, dus overal. Dat laatste is nieuw. Minister de Jonge heeft op 12 juni in de tweede Kamer aangegeven dat hij 2020 als overgangsjaar gaat aanmerken. Het wordt een jaar van leren en ontwikkelen.

Lees meer op de website van Alzheimer Nederland.

Lees ook:

Nieuwe wet Zorg en Dwang gaat in op 1 januari 2020

Lees meer

Minister, stel Wet Zorg en Dwang niet uit!
 

Lees meer

 

Verdubbeling budget dementie hard nodig volgens minister de Jonge

Lees meer