Hoe zit het met de wachtlijsten casemanagement?

Van 18 juni tot en met 15 juli 2018 vindt er wederom een grote uitvraag plaats onder dementienetwerken in Nederland. Doel is om wachtlijsten en gebruik van casemanagement dementie in kaart te brengen. Voor Alzheimer Nederland een belangrijk onderzoek omdat in kaart wordt gebracht of casemanagement dementie daadwerkelijk achter de voordeur wordt geleverd.

Casemanagement dementie is een voorziening vanuit de basisverzekering en daarmee een wettelijk recht. De ervaring van Alzheimer Nederland is dat te weinig mensen op dit recht worden gewezen. Daarnaast zijn er nog steeds wachtlijsten voor casemanagement dementie. We horen ook nog regelmatig terug dat casemanagers zijn wegbezuinigd en dat huisartsen met lege handen staan.

Aanleiding voor dit onderzoek is de afronding van het landelijk actieplan casemanagement dementie en de belofte van minister de Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer om de wachtlijsten en het gebruik in kaart te brengen. Dit ook in aanloop naar een nieuwe beleidsregel die zorgorganisaties verplicht om wachtlijstgegevens en gemiddelde wachttijden aan te leveren. Deze beleidsregel gaat op 1 december 2018 in. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) gaat controleren of de norm van 6 weken (een wachttijd van 6 weken is nog acceptabel, dit is de zogenaamde treeknorm) niet wordt overschreden, want er geldt een zorgplicht vanuit de zorgverzekering.

Alzheimer Nederland is volop betrokken geweest bij de voorbereiding van dit onderzoek, denk bijvoorbeeld aan de vragenlijst en de manier waarop wordt uitgevraagd. In mei en juni zijn diverse voorlichtingsbijeenkomsten geweest en een aantal belangenbehartigers hebben deze bijeenkomsten bezocht.  Voor die regio’s waar geen actief dementienetwerk is, zullen de zorgaanbieders zelf worden benaderd.

Hoe je kunt helpen
Willen jullie navraag doen in jullie regio of men meewerkt aan het onderzoek? Voor de dementienetwerken levert dit nuttige informatie op en het is ook goed om met dit onderzoek en de nieuwe beleidsregel aan zelfreflectie te doen op doorverwijzing, gebruik en wachtlijsten voor casemanagement dementie.

Heb je een vraag hierover, neem dan contact op met belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl