Huishoudelijk reglement regionale afdelingen geüpdatet

Huishoudelijk reglement regionale afdelingen geüpdatet

In dit reglement staat de bevoegdheid van de afdelingsbesturen beschreven inclusief de verhouding tot het bestuur van de stichting. Het document is ondertussen tien jaar oud. Alleen daarom was er al een opfrisbeurt nodig. Belangrijkste reden tot aanpassing van het reglement is het integriteitsbeleid zoals we dat sinds de invoering van de gedragsregels kennen. En ook de daarmee samenhangende zaken als Nexios Vrijwilligers, de aangescherpte privacy-regels (AVG) en de invoering van de Verklaring van Onbesproken Gedrag (VOG) voor bepaalde vrijwilligersfuncties. Het reglement is hierop aangepast.

Bij de opfrisbeurt van het document is er een scan op taalgebruik toegepast. Ook hebben we de begrippen uit het hoofdstuk Begripsomschrijving zo consequent mogelijk toegepast. Verder zijn er in de loop van de tijd onderdelen aan het reglement toegevoegd die er nu uitgehaald zijn. Het reglement is een afsprakenset op hoofdlijnen. Nadere uitwerking van werkwijzen hebben we overgeheveld naar bestaande handleidingen (bijvoorbeeld handleiding bestuur).

In de bijlage van het document staan de werkgebieden van de regionale afdelingen opgenomen. Op het Vrijwilligersplein is er steeds een recente versie van dit document beschikbaar.

Het geüpdatete reglement regionale afdelingen vind je hier