Tips ván belangenbehartigers vóór belangenbehartigers

Impact maken met de focusbrieven, Dementiemonitor en Dementiescan bij de belangenbehartiging

Begin juli hebben we een enquête gehouden onder belangenbehartigers en voorzitters over de verschillende materialen die ondersteunend zijn aan de lobby. Hoe gebruiken en waarderen ze deze materialen? We kregen 95 reacties. Hartelijk dank voor jullie medewerking! Hierdoor hebben we goed inzicht gekregen in het gebruik en de waardering van onze materialen.

Regiorapporten Dementiemonitor

De regionale rapporten van de Dementiemonitor Mantelzorg zijn bij de meeste van jullie (84%) bekend. Wanneer er een rapport beschikbaar is voor de regio, werd dit door 63% ook ingezet bij de belangenbehartiging. Volgens jullie (87%) had dit ook effect, wat duidelijk maakt hoe waardevol de rapporten worden gevonden.

Tips van belangenbehartigers en voorzitters over hoe de regionale Dementiemonitor rapporten in te zetten:

  • “Gebruik de informatie in gesprekken met gemeenten en vermeld de conclusies van het rapport in de nieuwsbrief van de regionale afdeling”
  • “Formuleer actiepunten vanuit het regionale rapport”
  • “Laat de cijfers zien bij voorlichtingen en gebruik de informatie bij de lokale lobby”

Focusbrief gemeenten

Vrijwel alle belangenbehartigers en voorzitters kennen de focusbrieven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die wij ieder jaar uitbrengen. De focusbrief gemeenten werd dit jaar door de meeste van jullie (81%) ingezet. Volgens driekwart (74%) had dit ook effect. Vrijwel iedereen zegt dan ook de meerwaarde te zien van de focusbrief bij de activiteiten als belangenbehartiger. De focusbrief helpt, zoals de naam al zegt, om focus aan te brengen op het onderwerp dementie in je gesprekken met gemeenten.

> Download de focusbrief voor gemeenten 2022

Tips van belangenbehartigers en voorzitters over hoe de focusbrief gemeenten ingezet kan worden:

  • “Neem de punten van de focusbrief mee de bespreking van de Dementiescan en beveel de brief aan voor intern gebruik bij de gemeente”
  • “Stuur de focusbrief met een begeleidende brief aan de wethouder. Dit heeft vaak een uitnodiging voor een gesprek tot gevolg”
  • “Gebruik de focusbrief als leidraad in gesprekken met wethouder(s) over dementievriendelijke gemeente en andere woonvormen voor mensen met dementie”

Dementiescan

De Dementiescan is bij de meeste van jullie (87%) bekend en wordt ook veel (64%) ingezet. Degenen die de Dementiescan nog niet hebben ingezet, gaven vaak als reden er nog niet aan toe te zijn gekomen en later dit jaar met de gemeenten in gesprek te willen gaan. Als er een gesprek is geweest aan de hand van de Dementiescan heeft dit volgens 83% van jullie effect gehad en waren de reacties zeer positief.

Tips van belangenbehartigers en voorzitters over hoe de Dementiescan ingezet kan worden:

  • “Zet de (gebruiksvriendelijke) Dementiescan in als goede ‘kapstok‘ om vervolgacties te plannen en concreet vast te leggen.”
  • “Zet in op ontwikkeling, zodat je de effecten van het beleid kan volgen door de Dementiescan over bijvoorbeeld een jaar te herhalen.
  • “Benadruk dat het gaat om maatwerk en dit zet aan tot nadenken. Ondersteunend hieraan zijn de uitkomsten die overzichtelijk en presenteerbaar weergegeven worden.

Voor meer informatie neem contact op met: