Impact wegvallen dagbesteding tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis kwam de dagbesteding nagenoeg stil te liggen. De impact hiervan is enorm, zo blijkt uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers.

  1. De helft (52%) kreeg tijdens de coronacrisis géén vervangende vorm van dagbesteding aangeboden.
  2. Zij bij wie de dagbesteding open bleef, gingen van gemiddeld 16 uur naar gemiddeld 3 uur dagbesteding per week. 70% vond dit onvoldoende.
  3. Bij 85% kwam het oplossen van het wegvallen van de dagbesteding op hen zelf neer
  4. Volgens 56% van de mantelzorgers is de dagbesteding nog steeds niet als vanouds

De resultaten gebruiken we om de urgentie duidelijk te maken dat de dagbesteding weer op het oude niveau moet komen, en zo snel mogelijk. We zijn hiervoor in gesprek met gemeenten en het ministerie van VWS. Zie bijvoorbeeld dit nieuwsbericht op de homepage.

Download het rapport en de infographic van de resultaten