Infographic Dementiescan

De eerste infographic van de Dementiescan is een feit! Steeds meer gemeenten vullen de Dementiescan in om helder te krijgen wat zij al doen voor mensen met dementie en waar er nog stappen gezet kunnen worden. Dankzij de inzet van de belangenbehartigers leiden de gesprekken tot afspraken en concrete acties.

De infographic geeft weer hoe 119 gemeenten op zeven thema’s hun beleid en ondersteuning vormgeven. Deze 119 gemeenten hebben de Dementiescan ingevuld tot januari 2023. Opvallend is het verschil tussen stedelijke en landelijke gemeenten op diverse thema’s bv. hoe zij focussen op groepsactiviteiten voor mensen met dementie. Positief is dat gemeenten zich inspannen om dementievriendelijker te worden, dat zien we wanneer de Dementiescan wordt herhaald.

Gemeenten willen graag erkenning dat zij goed bezig zijn. Het certificaat en sticker van Samen dementievriendelijk richten zich alleen op de trainingen en zijn niet geschikt voor het bredere pallet waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Samen met Joep Koch en André Schoonderbeek, de grondleggers en experts van de Dementiescan, zijn we aan het verkennen of en hoe we dit op een duurzame manier kunnen doen.

Begin 2023 is ook het thema “wonen met dementie” toegevoegd.
Op 1 juni jl. hebben 144 gemeenten de Dementiescan ingevuld. Welke dat zijn kan je terugvinden op dementie-in-beeld.alzheimer-nederland.nl. Een leuk nieuwtje is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze pagina heeft gedeeld met gemeenten op hun website.

Wil je meedenken aan een oplossing om gemeenten te erkennen in de beweging om dementievriendelijker te worden? Wil je meer informatie of heb je een andere vraag?
Mail naar
belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Infographic dementiescan