Kwaliteitskader wijkverpleging in de maak

Alzheimer Nederland heeft meegelezen met het nieuwe concept Kwaliteitskader wijkverpleging. Samen met een aantal belangenbehartigers hebben we de inhoud bestudeerd en gekeken wat dit betekent voor mensen met dementie. In dit kwaliteitskader wordt uiteengezet wat goede zorg is en wat cliënten mogen verwachten van wijkverpleging. Het document is nog niet openbaar, maar voor vrijwilligers op te vragen bij Alzheimer Nederland.

Belangrijkste opmerkingen die Alzheimer Nederland heeft over het conceptkwaliteitskader zijn:
1) Het kader zoomt in op generalistische wijkverpleging terwijl er ook specialistische wijkverpleging is zoals casemanagement dementie.

2) Het kader zoomt in op termen als zorg en wijkverpleging. De uitleg aan cliënten wat met deze termen wordt bedoeld, wordt gemist. Zorg bij dementie is vaak ook ondersteuning, coaching, voorlichting en rouwverwerking. Daarnaast kan wijkverpleging door diverse niveaus worden geboden.
3) Het netwerk van een cliënt dient ruimer geformuleerd te worden dan naaste. De naaste komt in het kwaliteitskader aan bod, maar bij chronische ziekten en zeker bij dementie is het cliëntsysteem van grote betekenis om het thuis langer vol te houden. De casemanager dementie vervult hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol.