Laat mantelzorgers niet in de kou staan!

10 november - Dag van de Mantelzorg

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorg. Een groep die zich zelf vaak niet herkent in deze term, want, ze doen het immers uit liefde. Maar: deze groep zorgverleners thuis is nét zo onmisbaar als professionals. En zij staan momenteel ook helaas net zoveel onder druk. Alzheimer Nederland peilt voortdurend hoe het gaat met de mantelzorgers en onze bevindingen willen we van de dagen schreeuwen: 24/7 zorgen voor je naaste met dementie, dat is heel zwaar. Soms gewoon niet te doen. Kijk naar onderstaande van Lisette Dickhoff, zij is zelf mantelzorger en komt als ketenregisseur bij mensen thuis. 

Alzheimer Nederland vraagt deze dag extra aandacht voor deze grote groep zorgverleners. 70% van alle mensen met dementie woont thuis, om hen heen een grote groep mantelzorgers die zorg dragen voor hun partner, hun ouder, familielid. Het gaat vaak om 24/7 zorgtaken met grote emotionele belasting. En daarbij gaan ze vaak over hun eigen grenzen heen. Lisette Dickhoff: “De hele dag maak je afwegingen met je hoofd en je hart”. Alzheimer Nederland: “Wij maken ons ernstige zorgen over al het ongeziene leed achter de voordeur. Wij horen van casemanagers dat heel veel mantelzorgers zich alleen voelen en overbelast. Deze tijd versnelt in veel gevallen het ziekteproces van mensen met dementie en daarmee ook de zwaarte van de mantelzorg. Hierdoor ontstaan sneller crisissituaties, met alle gevolgen van dien. Er zijn meer spoedopnames dan voorheen. En dat terwijl de verpleeghuizen momenteel ook door enorm zware tijden gaan.”

Oproep aan de gehele samenleving: let op onze mantelzorgers

Mantelzorgers zijn onmisbaar, zeker nu de zorg onder druk staat door ziekte en personeelstekorten, zonder mantelzorgers blijft er echt niemand meer over die zorgt voor mensen met dementie. Maar wie zorgt er voor de mantelzorgers? Zij staan momenteel minstens zo onder druk als de zorgprofessionals. Mensen raken in een isolement, dementieprocessen versnellen wanneer de dagbesteding minder wordt of zelfs helemaal sluit, de thuiszorg wordt afgeschaald. Deze tijd is voor iedereen zwaar, maar mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers hebben echt dringend ondersteuning nodig.

Op 11 november is er een Kamerdebat over dementie in de Tweede Kamer. Hiervoor heeft Alzheimer Nederland de nodige input aangeleverd. Ook de oproep van Lisette Dickhoff (zie video) is verspreid onder de verschillende Kamerleden. Maar de oproep van Alzheimer Nederland gaat verder dan de politiek. “Wij vragen iedereen met klem om oog te hebben voor de mantelzorgers. Verpleegkundigen, casemanagers, verzorgenden, thuiszorg, familieleden, vrijwilligers, maar ook de buurt, de samenleving. Wij weten dat de meeste mantelzorgers niet uit zichzelf om hulp vragen, dus laten we onze hand als eerste uitreiken, beter naar hen luisteren. ”