Lees de top 10 resultaten belangenbehartiging van 2018

Het zomerreces is bijna afgelopen. We kunnen met elkaar terugkijken op een succesvolle lobby in de eerste helft van 2018. Zowel onze invloed lokaal, in de regio als in Den Haag. Goed om halverwege het jaar terug te blikken. Hier vind je een greep uit onze inspanningen.

Op 3 september 2018 start de Tweede Kamer weer. En zet de minister van VWS zijn plannen voort rondom het Pact Ouderenzorg. Wij gaan de voor ons relevante debatten volgen maar ook anticiperen op lopend beleid, nieuwe voorstellen en planvorming. Dit doen we samen met jullie, vanuit de regionale afdelingen. Zo zijn we zichtbaar zowel lokaal als landelijk. Zo maken wij het verschil in Nederland.