Leidraad ontwikkeld om Zorgstandaard Dementie te implementeren

In de Zorgstandaard Dementie staat waarop mensen met dementie en hun mantelzorgers mogen rekenen. Welke hulp, welke begeleiding en welke zorg mag je verwachten en wanneer? De zorgstandaard is aangepast en van kracht vanaf april 2020. Toch werken nog niet alle regionale dementienetwerken volgens deze zorgstandaard. Dat moet – en kan- veel beter. De leidraad is een belangrijke stap om te zorgen dat mensen met dementie zorg en ondersteuning krijgen die helpt om te leven met dementie en die mantelzorgers ontlast, overal in Nederland. Nieuw is dat zoveel belangrijke partijen voor dementiehulp hebben meegewerkt, dat betekent dat meer partijen de urgentie voelen hiervoor. Met het plan kunnen we van woorden naar daden.

De leidraad geeft regionale en landelijke professionals en bestuurders handvatten hoe de zorgstandaard in te voeren of verder te brengen in hun werkgebied. Werk samen en zorg voor passende ondersteuning, op tijd, voor iedereen overal in Nederland. Er zijn al goede praktijken ontwikkeld waar we van kunnen leren. Maar we zijn er nog lang niet. Hansje Pontier, voorzitter van Dementie Netwerk Nederland, is blij met de leidraad. “Dit helpt ons om daadkrachtig aan de slag te gaan door het hele land met de standaard. Samen met Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en alle andere betrokkenen gaan we nu meters maken.” 

Samenwerking in de regio

Henk Nies (hoogleraar organisatie en beleid van zorg, VU) schreef samen met Marcel Canoy (hoogleraar gezondheidseconomie en dementie, VU) en Karin Lieber (Vereniging Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg Nederland) de leidraad die de regio’s helpt de zorgstandaard uit te voeren. De kern van de leidraad bestaat uit een serie actiepunten voor regionale professionals en bestuurders, als ook actiepunten voor landelijke partijen die de regio’s ondersteunen. Het motto van Nies, Canoy en Lieber is ‘vrijheid zonder vrijblijvendheid’. De vrijheid doet recht aan verschillen in voorkeuren, historie en doelgroepen tussen de regio’s. Maar vrijheid mag niet leiden tot vrijblijvendheid. De standaard is er immers niet voor niets.

Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en regionale hulp Alzheimer Nederland: ”De boodschap is duidelijk: gebruik de zorgstandaard. De hulp bij dementie moet beter. Overal in het land. Als belangenorganisatie van mensen met dementie en mantelzorgers bewaakt Alzheimer Nederland de uitvoering van de Zorgstandaard Dementie. Dat doen we bijvoorbeeld met de dementiemonitor mantelzorg naar de waardering en het gebruik van hulp onder mantelzorgers.”

Wat kan je doen als belangenbehartiger?

1. Wees op de hoogte van de inhoud van de leidraad

2. Ken de publieksversie van de Zorgstandaard Dementie

3. Neem actief deel aan het dementienetwerk en pak de rol van onafhankelijk adviseur (de kritische vriend(in))

Meer informatie over de zorgstandaard lees je in het dossier Dementienetwerken & Zorgstandaard dementie

Voor meer informatie neem contact op met: