Lekker geregeld!

Willem Richter

Sinds kort ligt er een document met een integriteitscode voor vrijwilligers op tafel. Het gaat de wereld in met de titel Alzheimer Nederland gedragsregels. We vroegen Willem Richter adviseur vrijwilligersbeleid of hij iets kon zeggen over waarom deze regels in het leven geroepen zijn:

“Dat heeft meerdere redenen. Soms komen er situaties voor waarbij het onduidelijk is dat bepaalde handelingen wel of niet toelaatbaar zijn. Daar zijn deze regels voor bedoeld, zodat het voor iedereen duidelijk is wat wel kan en wat niet kan. In de afgelopen jaren zijn er verschillende regelgevingen ontstaan op verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld het klachtenreglement, de procedure omgang met intimiteiten en meer recent de klokkenluidersregeling en de algemene verordening gegevensbescherming. Dus de regels waren een beetje versnipperd. Dat hebben we nu in één regeling ondergebracht voor zowel vrijwilligers als medewerkers. Het gaat erom dat we met elkaar de dingen op de goede manier doen en om verwarring over juist handelen weg te halen”.


Hoeveel regels zijn er?

“Het document beslaat 3 A-viertjes. De uitdaging was om niet op elke mogelijke situatie antwoord te willen geven. Dan kun je een heel wetboek gaan schrijven. We hebben ons best gedaan het zo beknopt mogelijk te houden”.


Wat is volgens jou de belangrijkste regel?

“Het belangrijkste is volgens mij dat iedereen in zijn handelen zelf moet snappen dat er grenzen zijn. En dat die grenzen in verhouding staan tot de situatie. Dus als je een kopje koffie krijgt aangeboden hoef je niet in de stress te schieten dat je daarmee over de schreef gaat. Je moet het verschil kunnen aanvoelen wat in een bepaalde situatie proportioneel is en wat niet”.

Er wordt een integriteitsfunctionaris genoemd. Wie is dat en wat is zijn/haar rol?

“Dat is extern geregeld. Net zoals voor de procedure omgang met intimiteiten een extern iemand is aangewezen, geldt dat ook voor de gedragsregels. Zodra bekend is waar je meldingen over integriteit kunt doen, vermelden we dat op het vrijwilligersplein.”

Wanneer gaan de regels gelden?

“Vanaf 25 mei dit jaar. Dat is namelijk de datum dat de algemene verordening gegevensbescherming ingaat op Europees niveau. Deze regels maken deel uit van de gedragsregels.”.