Lezing van een notaris in het Alzheimer Café

Foto bezoekers Alzheimer Café

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt goede én tijdige voorlichting aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers essentieel. Zodat zij zelf de regie kunnen houden over het eigen leven. Dat is immers waar veel mensen zich zorgen over maken. Ook als iemand straks niet meer in staat is om zijn of haar (financiële) zaken zelf te regelen. 

Vaak denken mensen eerst aan het bezoeken van een arts, de benodigde zorg regelen etc. Financiële en juridische zaken staan vaak niet bovenaan het lijstje, terwijl dit bij de diagnose dementie ontzettend belangrijk is. Alleen als iemand wilsbekwaam is, is het nog mogelijk wensen ten aanzien van financiën, medische en/of persoonlijke zaken vast te leggen. Wilsbekwaam wil zeggen: ik begrijp en overzie de gevolgen van de beslissingen die ik nu neem. 

Aanbod aan Alzheimer Cafés
Alzheimer Nederland weet dat er over dit thema veel vragen leven, ook bij de bezoekers van de Alzheimer Cafés. Samen met de KNB hebben wij nagedacht over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de juiste informatie niet alleen via Dementie.nl beschikbaar is, maar ook hoe wij de informatie aan u en de bezoekers van de Alzheimer Cafés kunnen aanbieden.

Daarom bieden wij alle Alzheimer Cafés in Nederland aan een lezing te verzorgen door een notaris uit uw regio over het regelen van de financiële en juridische zaken en de (on)mogelijkheden van de notariële volmacht en het levenstestament. Denk hierbij aan het aanwijzen van een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan wie iemand zijn financiën toevertrouwt. Keuzes ten aanzien van zorg en beslissingen bij behandelingen, uitvaartwensen, zorg voor dieren en woning. Of wat iemand absoluut niet wil. De notaris kan na de lezing ook persoonlijke vragen beantwoorden of informatie meegeven om er thuis eens rustig over na te denken. 

Download hier alle informatie over hoe u een notaris kunt regelen als spreker en zorgt voor de bijbehorende materialen. 

NB: Bovenstaand aanbod is geldig in 2017, 2018 en 2019.