Manifest zorg: isoleer het virus, niet de mensen!

Heb je het gelezen in de krant? Alzheimer Nederland heeft samen met Anne-Mei The een manifest ondertekend om te voorkomen dat de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten opnieuw ondersneeuwt door de waan van de dag in een tweede covid-19-golf.

Het manifest geeft bestuurders en medewerkers die aan het werk zijn in verpleeghuizen een extra steuntje in de rug. Om het vol te houden en de kwaliteit van leven centraal te blijven zetten. Het manifest is in lijn met de handreiking bezoekregeling die Alzheimer Nederland afgelopen mei in samenwerking met ActiZ, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl heeft ontwikkeld. Afwegingen in de zorg moeten niet alleen op medisch specialistische grond gemaakt worden. We moeten vooral kijken naar wat menselijk en noodzakelijk is. Het gesprek met bewoners en hun dierbaren is van groot belang om wederzijds vertrouwen op te bouwen of waar nodig te herstellen en wensen en mogelijkheden telkens goed af te wegen

In het manifest stippen we 5 punten aan:

  1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn het uitgangspunt
  2. Voorkomen van individuele en publieke gezondheidsproblemen is onderdeel van kwaliteit van leven, maar op zichzelf niet richtinggevend
  3. We isoleren het coronavirus, maar niet de mensen
  4. We praten en beslissen MET mensen, niet over en voor hen
  5. We blijven met elkaar in dialoog, ook als het moeilijk wordt

Met deze 5 punten roepen we het kabinet en de samenleving op om bestuurders, medewerkers, bewoners en naasten in staat te stellen om de kwaliteit van leven in zorgstellingen vorm te geven.

Teken ook voor veiligheid én kwaliteit

Ja, ik teken het manifest!